Promotie Roel van Elk op vrijdag 2 mei 2014

Op vrijdag 2 mei 2014 vindt de promotie plaats van Roel van Elk. De titel van het proefschrift is 'De effecten van onderwijsbeleid geëvalueerd'. Promotor is professor Dinand Webbink (Erasmus School of Economics). Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Robert Dur (Erasmus School of Economics), professor Lex Borghans (School of Business and Economics - Maastricht University) en professor Pierre Koning (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Amsterdam).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 13.30 uur.

Samenvatting 'De effecten van onderwijsbeleid geëvalueerd'

Dit proefschrift presenteert vier empirische evaluaties van verschillende typen onderwijsbeleid in Nederland. In elk van de studies ligt de nadruk op een geloofwaardige identificatie van het oorzakelijke beleidseffect, door de toepassing van ‘design-based’ onderzoeksmethoden.

De eerste studie richt zich op het effect van het tijdstip van selectie op het behalen van een diploma in het hoger onderwijs. We maken gebruik van variatie in het tijdstip van selectie binnen het Nederlandse onderwijssysteem en vinden dat vroege selectie een negatief effect heeft op het afronden van het hoger onderwijs.

De tweede studie onderzoekt het effect van een nieuw type financiële prikkel gericht op regionale onderwijsautoriteiten. De introductie van het beleid in 14 van de 39 regio’s en het gebruik van een specifieke selectieregel maakt het mogelijk om lokale difference-in-differences modellen te schatten. We vinden geen bewijs dat de financiële prikkel effectief is geweest in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.

De derde studie evalueert de effecten van een intensief programma voor probleemjongeren. We maken gebruik van variatie in de toewijzing aan het programma veroorzaakt door capaciteitsrestricties. We vinden dat een verwijzing naar het programma leidt tot een toename van criminele activiteit, met name onder de groep jongeren die al crimineel actief was voor aanvang van het programma. We vinden geen bewijs dat het programma er in slaagt de kans op terugkeer in het onderwijs of een baan te vergroten.  

De vierde studie schat de effecten van een intensief beleidsprogramma voor zwakke scholen in Amsterdam. Difference-in-differences schattingsresultaten wijzen op een negatief effect op de toetscores van leerlingen in het laatste jaar van het primair onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van de Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.b

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen