Promotie Saskia ter Ellen op donderdag 28 mei 2015

Op donderdag 28 mei 2015 vindt de promotie plaats van Saskia ter Ellen. De titel van het proefschrift is 'De meting, dynamiek, en implicaties van heterogene opvattingen in financiële markten'. Promotores zijn professor Remco Zwinkels (Erasmus School of Economics - Erasmus Universiteit Rotterdam) en professor Willem Verschoor (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Amsterdam). Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Patrick Verwijmeren (Erasmus School of Economics - Erasmus Universiteit Rotterdam), professor Mathijs van Dijk (Rotterdam School of Management - Erasmus Universiteit Rotterdam) en professor Xue-Zhong He (University of Technology, Sydney).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 13.30 uur.

Over het proefschrift

Dit proefschrift maakt onderdeel uit van een groeiend onderzoeksdomein waarin de heterogeniteit van economische actoren in acht wordt genomen. Het voegt vier studies samen waarin de meting, dynamiek en implicaties van heterogene opvattingen in financiële markten worden getoetst, met behulp van verschillende soorten datasets. De studies tonen aan dat beleggers heterogeen zijn en geen onvoorwaardelijke strategieen gebruiken om hun verwachtingen te vormen over toekomstige onwikkelingen in financiële markten. In plaats daarvan vormen ze tijdsvariërende verwachtingen op basis van een verscheidenheid aan factoren, zoals de in het verleden behaalde resultaten van de verschillende strategieën of de horizon waarvoor zij hun verwachtingen vormen. De dynamiek tussen de verschillende soorten beleggers kan markten uit evenwicht brengen en perioden creeren waarin financiële instrumenten te laag of juist te hoog gewaardeerd zijn. Survey datasets waarin de prognoses van beleggers worden gevat, kunnen bruikbare informatie bevatten over de verschillende manieren waarop beleggers hun verwachtingen vormen. Met behulp van dit soort datasets kan onderzocht worden waarom beleggers het soms meer of minder met elkaar eens zijn, en hoe de onderliggende redenen daarvoor cruciaal kunnen zijn voor de dynamiek van financiële markten.

Meer informatie

Ter Ellen’s PhD-onderzoek is gepubliceerd binnen de ERIM PhD series en zal worden verdedigd bij Erasmus Research Institute of Management (ERIM). ERIM is het gemeenschappelijke onderzoeksinstituut van Rotterdam School of Management (RSM) en Erasmus School of Economics (ESE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.