Promotie Stephanie Benzaquen-Gautier over visuele historie Rode Khmer-regime

Cover of Benzaquen-Gautier's PhD dissertation

Op 22 december zal Stephanie Benzaquen-Gautier haar proefschrift verdedigen, getiteld 'Images of Khmer Rouge Atrocities, 1975-2015. Visualizing the Crimes of Pol Pots' Regime in Transnational Contexts of Memory'. Iedereen is welkom om de verdediging bij te wonen.

Lees meer in het Engels.