Promotie Tamar Weenen op donderdag 24 april 2014

Op donderdag 24 april 2014 vindt de promotie plaats van Tamar Weenen. De titel van het proefschrift is 'De oorsprong en ontwikkeling van de medische voedingsindustrie'. Promotor is professor Harry Commandeur (Erasmus School of Economics) en professor Eric Claassen (VU Universiteit Amsterdam). Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Enrico Pennings (Erasmus School of Economics), professor Johan Garssen (Universiteit Utrecht) en professor Roy Thurik (Erasmus School of Economics).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 15.30 uur.

Samenvatting 'De oorsprong en ontwikkeling van de medische voedingsindustrie'

Dankzij het vervagen van grenzen ontstaat convergentie tussen voorheen gescheiden industrieën en komen nieuwe industrieën tot stand. Ditzelfde geschiedt ook in de health & life science sector: de kloof tussen farma en voeding wordt steeds kleiner. Door combinatie en integratie van farmaceutische- en voedings-technologieën worden radicale innovaties gerealiseerd op de voedings-farma interface. Reden voor deze convergentie is onder andere het groeiende wetenschappelijke bewijs voor de rol van voeding in de preventie en/of behandeling van ziekten. Daarnaast verschuift de zorgvraag als gevolg van onder andere de vergrijzing naar meer chronische en ouderdomsziekten, wat vraagt om combinaties van therapieën, voeding en medicijnen. De medische voedingsmarkt biedt vandaag de dag belangrijke innovatie kansen van aanzienlijk maatschappelijk belang. Een van de industrieën die is ontstaan ten gevolge van voedings-farma convergentie is de medische voedingsindustrie. Medische voeding is specifiek samengestelde voeding die gebruikt wordt in de dieetbehandeling van verschillende ziektebeelden en ziekte gerelateerde ondervoeding.

De doelstelling van dit proefschrift is om een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese medische voedingsmarkt. Onze resultaten tonen aan dat door een toename in wetenschappelijk bewijs, technologische ontwikkeling en onvervulde patiëntbehoeften, de medische voedingsmarkt uitgebreide kansen biedt voor de toekomst. Om een mogelijke toekomstige innovatiekloof de voorkomen is het noodzakelijk voor medische voedingsbedrijven om tijdig te realiseren dat zowel incrementele als radicale innovatie cruciaal is. Ook al bieden convergentie industrieën zoals de medische voedingsindustrie verhoogde radicale innovatie kansen, ze zijn niet zonder risico’s voor (startende) bedrijven. Om deze risico’s aanzienlijk te verkleinen kan de kennisbasis van bedrijven verbreed worden door middel van samenwerkingsverbanden met verschillende academische en commerciële partners en/of kennis acquisitie om zo de benodigde kennis te integreren en radicale innovaties succesvol in de markt te kunnen zetten.

Meer informatie

Weenen's PhD-onderzoek is gepubliceerd binnen de ERIM PhD series en zal worden verdedigd bij Erasmus Research Institute of Management (ERIM). ERIM is het gemeenschappelijke onderzoeksinstituut van de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van de Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.