Promotie Viorel Milea op donderdag 7 februari 2013

Op donderdag 7 februari 2013 vindt de promotie plaats van Viorel Milea. De titel van het proefschrift is 'Kwantitatieve nieuwsanalyse voor financiële besluitvorming'. Promotor is professor Uzay Kaymak en de co-promotor is dr. Flavius Frasincar. Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Rommert Dekker (Erasmus Universiteit Rotterdam), professor Geert-Jan Houben (Technische Universiteit Delft) en professor Witold Abramowicz (Poznan University of Economics).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 15.30 uur.

Over het proefschrift

Het groeiende aantal recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over het gebruik van nieuwsanalyse in de financiële sector gaan over het ontwerpen van automatische handelssystemen die in staat zijn om informatie uit nieuwsberichten te verwerken in handelsstrategieën. Dankzij nieuwsanalyse kunnen handelsalgoritmen worden uitgebreid met informatie die afkomstig is uit tekstberichten. Deze informatie wordt vertaald naar doelgerichte en winstgevende kennis.

Het proefschrift van Viorel Milea, getiteld Kwantitatieve nieuwsanalyse voor financiële besluitvorming, gaat over handelen op basis van nieuws, waarbij Milea een interdisciplinaire benadering hanteert. In dit proefschrift worden drie systemen gepresenteerd die in staat zijn om nieuws te gebruiken bij de handel op de financiële markten. Bij het eerste systeem wordt gebruik gemaakt van gestructureerde tekst, de maandelijkse overzichten van de Europese Centrale Bank. Bij een ander systeem wordt een structuur geïntroduceerd voor het gebruik van informatie uit nieuwsberichten, in de vorm van events, bij aandelenhandel. Tot slot komt Milea met een meer complex systeem, dat kan omgaan met tijd en tijdgerelateerde informatie uit nieuwsberichten. Dit systeem berust op de tijdgevoelige structuur op basis waarvan financiële beslissingen worden genomen.

Een aanzienlijk deel van Milea's dissertatie gaat over de ontwikkeling van de technologie die noodzakelijk is voor kwantitatieve nieuwsanalyse met betrekking tot financiële besluitvorming Milea presenteert een temporal web ontology language, die bedoeld is als bouwsteen voor alle systemen die omgaan met kennis waarbij de tijdsdimensie een belangrijke rol speelt. Met deze taal kan abstracte domeinkennis worden weergegeven, evenals meer concrete (tijds-)feiten, zoals de informatie in nieuwsberichten.

Over Viorel Milea

Viorel Milea is geboren op 27 april, 1982 te Boekarest, Roemenië. Na de middelbare school in Roemenië verhuisde hij naar Nederland voor zijn bachelor. Hij behaalde zijn MSc graad in Informatics & Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2006. Nadien sloot hij zich aan bij het Econometrisch Instituut voor zijn PhD onderzoek binnen het TOWL project, een project dat co-gefinancierd werd door de Europese Unie.

Momenteel is hij universitair docent bij het Econometrisch Instituut van de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van het gebruik van Semantic Web technologieën om de huidige status van automated trading te verbeteren, Semantic Web theorie, management informatie systemen, content analyse en natuur-geïnspireerde classificatie en optimalisatie technieken.

Samenvatting 'Kwantitatieve nieuwsanalyse voor financiële besluitvorming'

Dit proefschrift levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het gebruik van kwantitatieve nieuws analyse binnen financiële besluitvorming. Kwantitatieve nieuws analyse breidt handelsalgoritmen uit door nieuwe informatie, verkregen vanuit tekstberichten, om te zetten in doelgerichte en winstgevende kennis. De toegevoegde waarde van deze dissertatie kan ruwweg onderscheiden worden in twee onderdelen. Enerzijds dragen wij bij aan het ontwerp en de implementatie van systemen die nieuws gebruiken voor handel. Anderzijds leveren wij theoretische input gerelateerd aan de technologie die vereist is voor dergelijke systemen.

We presenteren drie systemen die in staat zijn om nieuwsberichten te gebruiken voor de financiële handel. Het eerste systeem maakt gebruik van gestructureerde tekst, namelijk de maandelijkse persberichten van de Europese Centrale Bank. Een ander systeem laat zien hoe informatie uit nieuwsberichten, in de vorm van events, gebruikt kan worden bij aandelenhandel. Het laatste systeem laat een complexere structuur zien, die de mogelijkheid biedt om tijd- en tijds-gerelateerde informatie die verkregen wordt vanuit nieuwsberichten te presenteren en te gebruiken. Hiermee wordt een algemene structuur geïntroduceerd voor financiële besluitvormingssystemen waarbij de tijdsdimensie als relevant wordt beschouwd.

Een aanzienlijk deel van de dissertatie gaat over de ontwikkeling van de technologie die wij als noodzakelijk beschouwen voor kwantitatieve nieuwsanalyse met betrekking tot financiële besluitvorming. Hierin presenteren we een temporal web ontology language. Deze formele taal wordt gezien als bouwsteen van alle systemen die te maken hebben met kennis waarbij de tijdsdimensie een belangrijke rol speelt. Deze taal stelt ons in staat om zowel abstracte domeinkennis als meer concrete (tijds-gerelateerde) feiten, zoals de informatie die nieuwsberichten bevatten, te gebruiken.

Kwantitatieve nieuwsanalyse staat in de financiële wereld, ondanks zijn grote relevantie voor het bedrijfsleven en de status als “next big thing in automated trading”, nog in de kinderschoenen. We leveren concrete bijdragen aan de ontwikkeling van kwantitatieve nieuwsanalyse. Daarnaast brengt onze discussie in kaart welke disciplines een bijdrage kunnen leveren aan dit vakgebied. Tot slot worden er suggesties voor toekomstig onderzoek aangedragen.

Meer informatie

Milea deed zijn PhD-onderzoek binnen het Erasmus Doctoraal Programma in Business & Management, georganiseerd door Erasmus Research Institute of Management (ERIM), het gemeenschappelijke onderzoeksinstituut van de Rotterdam School of Management (RSM) en Erasmus School of Economics (ESE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van de Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.