Promovenda Gwendolyn Koops-Geuze benoemd tot ‘Face of Science’ door de KNAW

Gwendolyn Koops-Geuze

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft Gwendolyn Koops-Geuze, promovenda aan Erasmus School of Law, benoemd tot een van de twaalf nieuwe “Faces of Science" van 2023. Jaarlijks worden twaalf talentvolle promovendi geselecteerd als Faces of Science om anderen te inspireren en enthousiasmeren voor de wetenschap. Het is de eerste keer dat een onderzoeker van Erasmus School of Law hiertoe is benoemd. 

Als Face of Science geven inspirerende onderzoekers een inkijkje in hun leven als jonge wetenschapper om hun onderzoek te communiceren aan een breed publiek en anderen in de samenleving te enthousiasmeren voor en door de wetenschap. Hierbij worden onderzoekers onderdeel van het Faces of Science-netwerk van de KNAW en krijgen ze handvatten aangeboden om de wetenschapscommunicatie-praktijk verder te ontwikkelen. De KNAW vindt het belangrijk om deze boodschap uit te dragen naar een nieuwe generatie (potentiële) onderzoekers en anderen. 

Koops-Geuze is blij met de benoeming: “Ik ben dankbaar en vereerd om, als jonge onderzoeker, op deze wijze Erasmus School of Law te vertegenwoordigen bij de KNAW. Ik hoop anderen te kunnen enthousiasmeren voor de wetenschap en specifiek: de wetenschap wat betreft de effecten van straffen in het jeugdstrafrechtsysteem, want daar weten we nog té weinig van, terwijl dat een belangrijk onderwerp is. Deze benoeming is een fantastische gelegenheid om een steentje bij te dragen aan het optimaal verspreiden van wetenschappelijke kennis in de samenleving.” 

Koops-Geuze doet momenteel mixed-methods onderzoek naar de effecten en beleving van taakstraffen in het Nederlandse jeugdstrafrechtsysteem. Als onderdeel van haar promotietraject publiceerde ze recentelijk een quasi-experimentele studie (“A Quasi-Experimental Study on the Effects of Community versus Custodial Sanctions in Youth Justice”) over verschillen in terugval in de criminaliteit tussen ruim 4400 vergelijkbare jongeren die óf een taakstraf óf een korte celstraf kregen opgelegd. Het vervolgonderzoek van Koops-Geuze richt zich op de precieze inhoud en uitwerking van taakstraffen vanuit het perspectief van jongeren zelf. Voor dit deel van het onderzoek zijn taakgestrafte jongeren longitudinaal gevolgd in een pre-post design, met interviews voor, na en een halfjaar na hun straf. Naar verwachting worden de bevindingen hiervan in het Najaar gepubliceerd. 

Klik hier voor het persbericht van het KNAW. 

Promovendus

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen