Rapport Oorlogsvorming: Burgerschapsonderwijs en geschiedenis

Rapport Oorlogsvorming: Burgerschapsonderwijs en

In opdracht van het ministerie van VWS heeft onze voormalig collega Pieter de Bruijn aan het NIOD het rapport Rapport Oorlogsvorming: Burgerschapsonderwijs en geschiedenis geschreven. Het rapport is een verkennende studie over de vraag in hoeverre de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië kunnen worden bestudeerd vanuit het perspectief van burgerschapsonderwijs. Het rapport is hier te lezen.

Dit project liep parallel aan een groter project van SLO over de positie van de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië in het Nederlandse onderwijs. De publicatie die daaruit is voortgekomen is te lezen op de website van SLO.