Rapport over Syrische asielmigranten en het gebruik van social media

Rapport over Syrische asielmigranten en het gebruik van

Voor de hedendaagse stroom van vluchtelingen vormen smartphones en social media een essentieel informatiekanaal. Sociologen prof.dr. Godfried Engbersen en dr. Rianne Dekker van de Erasmus Universiteit en Regioplan onderzochten welke rol sociale media speelden bij de migratie van asielmigranten uit Syrië die recent naar Nederland gekomen zijn.

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl