RASL is genomineerd voor eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie

RASL

De RASL-minor ‘Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences’ is genomineerd voor de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie. Op 1 maart 2021 reikt minister Van Engelshoven de premie van minimaal 500.000 euro uit. Het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL) streeft naar een gelijkwaardige kruisbestuiving tussen kunsten en wetenschap om maatschappelijke problemen te adresseren en te herdefiniëren.

RASL is het samenwerkingsverband van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Willem de Kooning Academie (WdKA) Hogeschool Rotterdam en Codarts Rotterdam waarin gemeenschappelijk grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek plaatsvindt. De RASL-minor ‘Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences’ is een innovatief onderwijsprogramma waarin studenten in een transdisciplinaire samenwerking een zelfgekozen maatschappelijk probleem herdefiniëren. Deze complexe problemen (zoals klimaatverandering) zijn onmogelijk vanuit één discipline te definiëren. Nieuwe vormen van collectief leren en werken zijn hierbij onontbeerlijk. De minor stelt studenten én docenten in staat om de vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die dit mogelijk maken.

Gelijkwaardigheid tussen disciplines

“Het uitgangspunt van RASL is samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid tussen de verschillende disciplines en instituten”, vertelt Liesbeth Noordegraaf Eelens, hoogleraar Transformative Education aan de Erasmus School of Philosophy en lector Transdisciplinary Education bij Codarts Rotterdam. “De teams in de minor worden gevormd door studenten van de EUR, WdKA en Codarts en zij moeten op basis van hun interesses samen met een vraagstuk komen waarmee ze aan de slag gaan.”

Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences

De minor is illustratief voor de wijze waarop RASL nu en in de toekomst wil werken, en ging van start in september 2019. Tijdens de minor leren studenten de grenzen van verschillende kennisvormen herkennen en erkennen. De student moet zich gedurende het leerproces verhouden tot de eigen discipline, andere studenten en disciplines, de maatschappij, en leert kritisch te reflecteren op de eigen positie. Het docententeam, dat een evenredige vertegenwoordiging van docenten uit de verschillende instellingen kent, werkt op eenzelfde wijze als de studenten.

Verschillende werelden verkennen

Elk jaar creëert het team de onderwijsinhoud, in de vorm van ‘thematische sessies’ – wekelijkse transdisciplinaire composities waarin artistieke en academische kennis, gastdocenten en onderwijsvormen bijeen worden gebracht rondom een thema dat nieuwe inzichten geeft in zowel het omdenken van bestaande structuren als in transdisciplinaire praktijken. Voorbeelden hiervan zijn Ecologies, Borders en Radical Imagination. “Het onderliggende doel van de minor is om bij studenten een proces op gang te brengen waarin ze verkennen in welke werelden ze leren en werken”, zegt Roger Teeuwen, Onderwijsmanager Onderzoek Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. “Hoe complexiteit en verwevenheid de bron kunnen zijn van verbinding en verbeelding,”

De Nederlandse Hogeronderwijspremie

De nieuwe Nederlandse Hogeronderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op universiteiten en hogescholen te onderschrijven en als waardering voor docententeams die een topprestatie leveren. Minister Van Engelshoven: ‘Al 25 jaar reiken we in Nederland de Spinozapremie uit, waarmee we toponderzoekers op het schild hijsen. Voor docenten en docententeams ontbrak zo’n premie, en daarmee ook een vorm van waardering voor hun voortreffelijke werk. Deze premie moet daar verandering in brengen.”

Premie voor ontwikkeling nieuw bachelor- en masterprogramma

De drie genomineerde teams komen in aanmerking voor een premie van respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800.000 euro en 500.000 euro. Welk docententeam welke premie wint, wordt bekendgemaakt op 1 maart 2021, tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival. RASL werkt nu aan een nieuw bachelor- en masterprogramma. Het gelijkwaardige karakter dat zo kenmerkend is voor RASL vormt hiervoor de basis.

Meer informatie

Meer informatie over RASL en de minor ‘Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences’ vind je op rasl.nu waar ook een video te zien is over hoe studenten de minor hebben ervaren.

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichting EUR via press@eur.nl, 06 36 49 54 19 (Rateb Abawi) of 06 40 26 43 67 (Meral van Leeuwen), persvoorlichting WdKA via WdKA Communicatie (Carmen de Groot), grocm@hr.nl, 06 57 31 99 33, persvoorlichting Codarts Rotterdam via (Karlijn Verschoor) kmverschoor@codarts.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen