Rector krijgt film als vaderdagcadeau Athena’s Angels

De kersverse rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof.dr. Rutger Engels, heeft een film als vaderdagcadeau in ontvangst genomen van Athena’s Angels.

In de film bekijken topmannen in de wetenschap Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa, Alexander Rinnooy Kan, Wim van Saarloos en Carel Stolker het wetenschapsbedrijf ‘door de ogen van hun dochter’.

Rector magnificus Rutger Engels vindt het een mooi cadeau van Athena’s Angels. ‘De huidige generatie moet zich sterk maken voor een inclusieve universiteit met kansen voor iedereen. Ook alle vaders kunnen zich daarvoor inspannen. Huidige vrouwelijke leiders zijn belangrijk om als rolmodel op de voorgrond te treden en de jonge generatie te inspireren, stimuleren en weerbaar te maken.’

Invloed van vaders

Het cadeau, door alle rectoren van de Nederlandse universiteiten geaccepteerd, is afkomstig van vier vrouwelijke hoogleraren die zich hebben verenigd onder de naam Athena’s Angels. Ze komen op voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. Zij zeggen over hun initiatief: ‘De positie van vrouwen in de wetenschap is nog steeds reden tot zorg. De vele vaders die aan universiteiten werken kunnen daar iets aan doen, voor hun dochters of vrouwelijke promovendi en postdocs.’ Ook zouden wetenschappers door de bril van hun dochters naar hun onderzoek moeten kijken, dat kan nieuwe perspectieven opleveren.

Vooroordelen

In de film erkennen de vaders dat de hoge posities in de wetenschap nog steeds door mannen worden gedomineerd. De geschiedenis van de wetenschap biedt vooral mannelijke rolmodellen en de competitieve omgeving appelleert aan haantjesgedrag. Ook leven er hardnekkig impliciete vooroordelen ten aanzien van vrouwen in hoge posities.

Vaderdagcadeau Athena's Angels

Vaderdagcadeau Athena's Angels

Erasmus diversiteit

Organisaties met een divers personeelsbestand, in het bijzonder op leidinggevende posities, zijn innovatiever, hebben betere besluitvormingsprocessen en kunnen beter inspelen op hun omgeving. De EUR zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen en een inclusieve universiteit waar iedereen zich thuis voelt en zijn talenten kan ontplooien. In 2020 wil de EUR op 20 procent vrouwelijke hoogleraren zitten. Er wordt onder meer ingezet op het ‘diversity’-proof maken van de wervings- en selectieprocedures.

Meer informatie

Persvoorlichting
T: 010 408 1216
E: press@eur.nl