Recycling van kunststof legt het af tegen energieterugwinning

Recycling van kunststof legt het af tegen

De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling voor huishoudens is laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Als Nederlandse gemeenten door willen gaan met het stimuleren van het apart inzamelen van kunststof, dan zal beleid gericht moeten zijn op het verlagen van de kosten van inzameling. Elbert Dijkgraaf, hoogleraar empirische economie van de publieke sector aan Erasmus School of Economics, schrijft hierover in de Economisch Statistische Berichten, d.d. 9 april 2015.

‘Als Nederland door wil gaan met het stimuleren van het apart inzamelen van kunststof bij huishoudens en hogere ambities neerlegt dan Europa vereist, dan zal het gemeentelijk beleid gericht moeten zijn op het verlagen van de inzamelkosten en het stimuleren van de inzet van secundaire kunststof.’ Aldus Dijkgraaf.

Meer informatie

Klik hier om het artikel van Elbert Dijkgraaf te lezen op de website van ESB.