Register Dementiezorg en Ondersteuning gelanceerd

De zorg voor mensen met dementie is complex – zorgverleners vanuit veel verschillende disciplines werken nauw samen om de persoon met dementie en hun naasten te ondersteunen in deze fase van hun leven. Om deze zorgverleners, beleidsmakers, coördinatoren én natuurlijk indirect ook de patiënten hiermee te helpen hebben onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Managment (ESHPM) en Amsterdam Data Collective, in opdracht van het Ministerie van VWS, gewerkt aan de ontwikkeling van het Register Dementiezorg en Ondersteuning.

Vanuit ESHPM hebben Pieter Bakx en Judith Bom meegewerkt aan het Register. Het bevat geanonimiseerde, administratieve data vanuit verschillende bronnen over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Het geeft bijvoorbeeld informatie over het aantal huisarts- en ziekenhuisbezoeken, het gebruik van medicatie, maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en het gebruik van langdurige zorg.

Veel van deze informatie is ook per regio beschikbaar, en kan aanknopingspunten geven waarmee regio’s hun zorg en ondersteuning nóg verder kunnen verbeteren.

De informatie in het Register is nog volop in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgewerkt, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Benieuwd hoe de zorg voor mensen met dementie in uw regio is georganiseerd? Ga dan naar dementieinkaart.nl

Universitair Hoofddocent
Universitair Docent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen