René Repasi wordt lid van het Europees Parlement

Met ingang van 2 februari 2022 is René Repasi, hoogleraar Public en Private Interests, gespecialiseerd in EU-recht en het recht van de Economische en Monetaire Unie, aan Erasmus School of Law, lid geworden van het Europees Parlement namens de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland. Binnen het Europees Parlement wordt Repasi lid van de commissies interne markt en consumentenbescherming, economische en monetaire zaken en juridische zaken. Repasi blijft als hoogleraar en vooraanstaand lid van het kernonderzoeksteam van het sectorplan aan Erasmus School of Law verbonden, zij het in mindere mate. 

Decaan van Erasmus School of Law, Professor Harriët Schelhaas, feliciteert René Repasi namens het bestuur: “We zijn trots dat ‘een van ons’ nu de belangen van Unieburgers behartigt in het Europees Parlement. Ik ben verheugd dat hij zijn nieuwe functie zal combineren met een parttime aanstelling op onze faculteit en ben hem dankbaar voor zijn bijdrage”.

Over René Repasi

René Repasi is momenteel hoogleraar Public and Private Interests aan Erasmus School of Law en co-leider van het sectorale onderzoeksprogramma. Hij is een expert op het gebied van het recht van de Europese Unie, in het bijzonder het recht van de Economische en Monetaire Unie, de regulering van financiële markten en het mededingingsrecht. Hij promoveerde aan de Universiteit van Heidelberg voordat hij in november 2014 bij Erasmus School of Law begon. 

In het verleden heeft Repasi zijn deskundige bijdrage geleverd aan verschillende wetgevingsdossiers, zoals de oprichting van het Single Supervisory Mechanism en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen en diende hij als expert voor nationale parlementen en het Europees Parlement over de gevolgen van Brexit. In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelde hij juridische trajecten voor een Europese werkeloosheidsuitkering. Repasi zal in ieder geval tot het einde van het lopende academisch jaar de faculteitsraad blijven voorzitten en zijn onderwijs over het EU-recht voortzetten.

“De mogelijkheid om lid te worden van het Europees Parlement heeft me verrast”, zegt Repasi over zijn nieuwe uitdaging. “Dit is een unieke kans om ideeën die ik als onderzoeker bij Erasmus School of Law heb ontwikkeld uit te voeren. Ik streef ernaar om het excellente onderzoek van Erasmus School of Law en het sectorale onderzoeksprogramma Public and Private Interests dichter bij Europese beleidsmakers brengen.”

Over het Europees Parlement

Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten om de belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk gaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen