Risicobereidheid deelnemers hoger dan gedacht

Risicobereidheid deelnemers hoger dan gedacht

Het belang van de vaststelling van het risicoprofiel van deelnemers is de afgelopen jaren toegenomen. Fondsbestuurders moeten hun beleggingsbeleid mede baseren op de risicobereidheid van hun deelnemers. Bij individuele beschikbare premieregelingen is de risicohouding van de werknemer in een bepaalde mate bepalend voor de lifecycle-variant. Verder is bij defined benefit pensioenregelingen het beleggingsrisico meer verschoven naar de deelnemers.

Bas Donkers, hoogleraar Marketing Research aan Erasmus School of Economics, heeft samen met Netsparonderzoekers  de ‘Pension Builder’ ontwikkeld om individuele risicobereidheid te meten. Het online instrument geeft deelnemers de gelegenheid te bekijken wat het gevolg is van een bepaalde risicobereidheid voor de pensioenuitkering.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in Pensioen Pro, d.d. 25 februari 2016.