Rotterdam Scriptieprijs voor onderzoek naar aanpak van de gevolgen van racisme

Rotterdam - havens - harbour - bruggen - bridge

Racisme is een groot maatschappelijk probleem dat ook nog steeds in Rotterdam regelmatig voorkomt. Zorgverleners onderkennen echter niet altijd de impact van racisme op hun cliënten. In haar masterscriptie laat Ingrid Blankesteijn, afgestudeerd van de LDE-master Governance of Migration and Diversity, onder andere zien dat racisme en discriminatie ziekmakend kunnen zijn. Met haar Masterscriptie ‘The elephant in the treatment room’ heeft zij de 10e Rotterdam Scriptieprijs gewonnen. De prijs wordt tijdens de Opening Academisch Jaar uitgereikt door wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen, Said Kasmi .

Verkorte versie van de scriptie, beleidsbrief voor gemeente Rotterdam

De opkomst van Black Lives Matter (BLM) laat zien dat racisme nog steeds een groot maatschappelijk probleem is, ook in Rotterdam. Ervaringen met racisme kunnen vergaande geestelijke, maar ook lichamelijke gezondheidsgevolgen hebben. Maar er is, zeker in Nederland, weinig onderzoek gedaan naar hoe zorgverleners denken over dit thema. Deze blinde vlek vormt een probleem, want het zorgt ervoor dat zowel onderzoekers als bestuurders weinig inzicht hebben in hoe gevolgen van racisme kunnen worden herkend en behandeld.

Zorgverlener niet altijd bewust

Ingrid Blankesteijn interviewde zestien curatieve zorgverleners uit de regio Rotterdam. Zij onderzocht hoe curatieve zorgverleners (psychologen en behandeld artsen) denken over racisme in hun dagelijks werk en daarbuiten. Hieruit komt naar voren dat een deel van de zorgverleners goed op de hoogte is van de omvang en (gezondheids-)gevolgen van racisme. Deze kennis nemen zij mee tijdens behandelingen. Een ander deel van de zorgverleners blijkt hier echter vrij onbewust van te zijn, en vindt het ook moeilijk of niet nodig om dit mee te nemen tijdens behandelingen. Factoren die dit veroorzaken, zijn achtergrond, omgeving en (inhoud van de) opleiding van de zorgverlener in kwestie. Wel wordt door deze groep geïnterviewden aangegeven dat er behoefte is om in gesprek te gaan over dit onderwerp en beter te leren hoe hiermee om te gaan. Blankesteijn beveelt daarom aan om als gemeente in te zetten op bewustwording van zorgverleners, patiënten en inwoners van Rotterdam. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een campagne, maar ook met het optuigen van een platform waar men terecht kan met vragen.

Martijn van de Steen, juryvoorzitter: “Ingrid heeft in haar onderzoek met een moedige en creatieve aanpak inzichtelijk gemaakt dat racisme en discriminatie ziekmakend kunnen zijn. Met impactvolle inzichten en op een invoelbaar manier geschreven is haar scriptie een wake up call voor het feit dat racisme verregaande gezondheidsgevolgen kan hebben en dat hier in de spreekkamer niet altijd ruimte voor is of iets mee wordt gedaan Dit helpt bij het maken van nieuw beleid in, en sturing te kunnen geven aan, hoe gevolgen van racisme kunnen worden herkend en behandeld. Daarnaast is haar onderzoek niet alleen voor de zorg maar ook voor andere beroepsgroepen van belang.”

De scriptie The elephant in the treatment room: Acknowledging and treating consequences of racism on mental and physical health is geschreven als onderdeel van de Leiden-Delft-Erasmus Master Governance of Migration and Diversity aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder supervisie van prof. Dr. Peter Scholten. De scriptie is ook in verkorte versie aan de Gemeente Rotterdam gepresenteerd.  Ingrid is op dit moment Rijkstrainee bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Over Rotterdam Scriptieprijs 2022

Om studenten te stimuleren hun wetenschappelijk kennis in te zetten voor Rotterdam, hebben de gemeente Rotterdam en de EUR de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. De jury kijkt naar de relevantie voor Rotterdam en de wetenschappelijke kwaliteit. De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk van een Rotterdamse kunstenaar en een geldbedrag van 1500 euro.

Naast de winnaar van dit jaar zijn er een twee eervolle vermeldingen van de genomineerde scripties:

 • Martha Echevarria Gonzalez - Rethinking Immigration with the Ethnographic Museum: A Case Study on Multidirectionality and Implication in the Wereldmuseum
  - Afgerond met een 8.5 bij de masteropleiding Arts, Culture and Society (ESHCC)
   
 • Mauro Steentjes De club van iedereen, voor iedereen: Een onderzoek naar het eleveren van publieke waarde door sturing van burgers middels merkextensies bij Feyenoord Rotterdam​​​​​​
  Afgerond met een 8.0 bij de masteropleiding Beleid & Politiek (ESSB)
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie Rotterdam Scriptieprijs, 0683676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen