Rotterdam Scriptieprijs voor onderzoek naar laadpaalinfrastructuur en voorkeur consument

Klimaatneutraal zijn in 2050. Dat is de stip op de horizon waar Rotterdam als stad naartoe werkt. Ongeveer eenderde van de CO₂ uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport. De gemeente Rotterdam heeft elektrisch vervoer hoog op de energietransitie agenda staan. Jamila Robbeson van Erasmus School of Economics heeft als masterstudent een innovatieve en relevante scriptie geschreven over de voorkeuren van de consument met betrekking tot de publieke laadinfrastructuur. Hiermee heeft zij de 9e Rotterdam Scriptieprijs gewonnen.

Voorkeuren laadinfrastructuur

Rotterdam is van oudsher een verkeersstad en op fossiele brandstof ingestelde stad. De realisatie van de energietransitie naar meer elektrisch vervoer brengt voor Rotterdam daarom veel uitdagingen met zich mee. Veel van de stadbewoners hebben geen eigen privéparkeerplaats en zijn hierdoor afhankelijk van de publieke laadinfrastructuur. Jamila Robbeson heeft aan de hand van diverse onderzoekmethoden in kaart gebracht welke voorkeuren de consument heeft met betrekking tot de publieke laadinfrastructuur. Zij heeft aan respondenten gevraagd om een keuze te maken tussen publieke laadpalen die verschillen op drie punten: laadprijs, afstand tot de laadpaal (vanaf huis), en beschikbaarheid. De resultaten laten zien dat alle drie de aspecten van onderscheidend belang zijn voor het kiezen van een laadpaal, maar de laadprijs steekt er met kop en schouders bovenuit.

Dynamisch beprijzen

Voor het praktisch toepasbaar maken van haar onderzoek heeft Jamila de businesscase van een laadpaal onderzocht. Met de huidige vraag is deze namelijk vaak onrendabel. Vooral de aansluiting tot het energienetwerk is erg duur. Daarnaast geldt ook: hoe hoger de laadsnelheid, hoe duurder de aansluiting. Maar het minimaliseren van de laadtijd is niet altijd nodig of gewenst. Deze is namelijk afhankelijk van de activiteit op de laadlocatie zoals werken, wonen, recreatie, bezoek, etc. Voor alle belanghebbenden is het dus van belang om de aansluiting van laadpunten te clusteren en een dynamische beprijzing op basis van laadsnelheid/tijd te introduceren, om zo de businesscase van de laadpaal te verbeteren.

Juryvoorzitter prof. dr. Martijn van der Steen ‘We vinden de scriptie van Jamila bijzonder innovatief en veelzijdig en zeer relevant voor Rotterdam. Als jury waren we onder de indruk van de verschillende methodieken die zij op een erg goede manier heeft toegepast. Door het doen van een businesscase heeft zij haar scriptie ook praktisch en snel toepasbaar gemaakt. De scriptie is prettig om te lezen en geeft naast inzicht in concrete onderzoeksresultaten, ook een goede introductie in het complexe vraagstuk van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Dat is knap werk.’

Jamila Robbeson is inmiddels managementtrainee bij BMW Nederland. In de toekomst wil zij graag de toepassing van de elektrische mobiliteit in Nederland bevorderen. Zij schreef haar scriptie: The rise of the electric vehicle influencing the public charging infrastructure of tomorrow: An application of a discrete choice experiment in the EV industry voor de master Urban, Port and Transport Economics (Erasmus School of Economics) onder begeleiding van dr. Giuliano Mingardo.

Over Rotterdam Scriptieprijs 2021

Om studenten te stimuleren hun wetenschappelijk kennis in te zetten voor Rotterdam, hebben de gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. De jury kijkt naar de relevantie voor Rotterdam en de wetenschappelijke kwaliteit. De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk van een Rotterdamse kunstenaar en een geldbedrag van 1500 euro.

Naast de winnaar van dit jaar is er een eervolle vermelding voor de scriptie: Scientia potentia est? A diverse cases analysis of the process through which citizen science coalitions attempt to change Dutch air quality policy and the way it is made, van Jurre Honkoop, voor de master Governance and Management in the Public Sector (ESSB).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Kooistra, communicatie Rotterdam Scriptieprijs, 06 83 676 038, kooistra@essb.eur.nl of Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846.

Bekijk de scriptie van Jamila Robbeson

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen