Rotterdam Scriptieprijs voor socioloog Arend van Haaften

Rotterdam Scriptieprijs voor socioloog Arend van Haaften

De Rotterdam Scriptieprijs 2015 is gewonnen door de Rotterdamse socioloog Arend van Haaften voor zijn scriptie: Het maatschappelijk middenveld als ‘sociale incubator’. Het onderzoek suggereert dat het maatschappelijk middenveld een rol speelt bij de ontwikkeling van sociale relaties binnen en tussen etnische groepen. Van Haaften krijgt de prijs overhandigd tijdens de Opening Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op maandag 31 augustus 2015. ​

Arend van Haaften onderzocht voor zijn masterscriptie of omvang en etnische samenstelling van het maatschappelijk middenveld in Rotterdamse buurten een rol spelen bij de mate waarin bewoners sociale relaties binnen en buiten de eigen etnische groep ontplooien. 
De omvang van een maatschappelijk middenveld wordt bepaald door het aandeel buurtbewoners dat als vrijwilliger actief is. Het maatschappelijk middenveld wordt vaak aangevoerd als een plek waar sociaal kapitaal tot stand komt. Het vormt een sociale infrastructuur die invloed kan uitoefenen op de mogelijkheden die burgers hebben bij het ontplooien van hun sociale relaties. Eerder sociologisch onderzoek naar het effect van diversiteit op etnische relaties leidde niet tot eenduidige uitkomsten. Er wordt dan niet gekeken naar het maatschappelijk middenveld.

Relaties
Van Haaften heeft juist wèl het maatschappelijk middenveld onderzocht, omdat hij veronderstelde dat verschillen in de organisatie van dat maatschappelijk middenveld (deels) zou kunnen verklaren wat voor soort relaties mensen binnen en buiten de etnische groep aangaan. 
Het onderzoek suggereert dat het maatschappelijk middenveld een rol speelt bij de ontwikkeling van sociale relaties binnen en tussen etnische groepen. Uit zijn onderzoek komt namelijk naar voren dat hoe etnisch diverser een buurt is samengesteld, hoe meer bewoners van die buurt geneigd zijn om contact te hebben met mensen uit een andere etnische groep. Dit effect wordt nog sterker als er in die buurt sprake is van een omvangrijk maatschappelijk middenveld. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kans op contact met leden van de eigen etnische groep groter is als in een etnisch diverse buurt het maatschappelijk middenveld zelf in geringe mate etnische divers is, maar wel omvangrijk. Het is in zijn ogen zinvol om hier vervolgonderzoek naar te doen.

Onderzoek
Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van de Rotterdamse Sociale Index uit 2010 en de openbare databank van Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Rotterdam. Daar haalde hij informatie over 63 Rotterdamse buurten. Van Haaften schreef zijn scriptie, onder begeleiding van dr. Jeroen van der Waal, voor zijn masteropleiding Sociologie / Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Het past in het onderzoek van de KennisWerkPlaats Leefbare Wijken.

De jury de Rotterdam Scriptieprijs, bestaande uit hoogleraren en beleidsmakers, sprak over goed uitgevoerd onderzoek. en strak op papier gezet. De jury vond het onderwerp van de scriptie zeer relevant voor Rotterdam als superdiverse stad, inhoudelijk goed opgebouwd en prettig te lezen. De conclusies waren sterk en zijn zeer bruikbaar voor Rotterdamse beleidsmakers.

Over de Rotterdam Scriptieprijs
Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben de Rotterdam Scriptieprijs in 2013 in het leven geroepen. Met deze masterscriptieprijs willen beide partijen studenten stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio Rotterdam. Studenten kunnen zich met de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam verbinden door hun expertise, creativiteit, enthousiasme en wetenschappelijke kennis in te zetten. Uitgangspunt is dat de scriptie op enigerlei wijze gerelateerd moet zijn aan processen en ontwikkelingen in Rotterdam. De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk en een geldbedrag van 1500 euro.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Mediarelaties FSW, 010 408 2135, kooistra@fsw.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen