Rotterdamse haven moet hard werken om positie te behouden

Rotterdamse haven moet hard werken om positie te behouden

Op donderdag 17 maart vond er een rondetafelgesprek plaats met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de concurrentiepositie van de haven Rotterdam. Hierbij waren het havenbedrijf, de brancheorganisaties en wetenschappers aanwezig. Larissa van der Lugt, senior onderzoeker in haveneconomie en -management en tevens werkzaam bij Erasmus School of Economics, was hierbij aanwezig om het door geschreven position paper toe te lichten.

Volgens Van der Lugt heeft de Rotterdamse haven een goede positie alhoewel de haven ook hard moet werken om deze te behouden. De veranderingen in de externe context en de snelle ontwikkelingen van concurrenten zijn belangrijke redenen voor de Rotterdamse haven om harder te werken aan haar positie. In de position paper noemt Van der Lugt twee sterke kanten die de Rotterdamse haven goed kan benutten om de concurrentie een stap voor te zijn: de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte en de ontwikkeling van de synchromodale dienstverlening naar het achterland. 

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige position paper, d.d. 10 maart 2016.