Ruimte voor initiatieven voor jeugd in Reyerood

Arnaud Verhey

Hoe kunnen sociale innovaties en bestuurlijke vernieuwing rondom de jeugd(zorg) in Reyeroord eruitzien? Onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten deze vraag, door samen met lokale partners, bewoners, ambtenaren, ontwerpers, documentairemakers en kunstenaars nieuwe rollen, taken en innovaties te verkennen en ontwikkelen. Emiel Rijshouwer: “Samenwerking met verschillende betrokkenen en verbeeldingskracht en creativiteit helpen om bestaande patronen ter discussie te stellen en te doorbreken en na te denken over gewenste, alternatieve toekomsten.”

Samen met de gemeente hebben Emiel Rijshouwer, Els Leclercq, Jan Fransen en Jiska Engelbert, onderzoekers van Vital Ciites and Citizens van Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht wat er nu daadwerkelijk speelt in de wijk en hoe de gemeente ruimte kan creëren binnen de institutionele systemen om ervoor te zorgen dat initiatieven uit de wijk een plek kunnen krijgen. Binnen het onderzoek had één thema prioriteit, namelijk het gebrek aan ruimte voor jongeren in Reyeroord. Hierbij gaat het om zowel een fysieke ruimte voor activiteiten, als ruimte om er te mogen zijn en gehoord te worden, als representatie binnen de institutionele systemen.

Het onderzoeksteam heeft met behulp van een aantal ontwerpmethoden samen met alle betrokkenen onderzocht hoe hier verandering in gebracht kan worden, zodat jongeren wel een duurzame plek in de wijk krijgen.

Resultaten delen met een bijeenkomst, kunstproject en documentaire

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport, een kunstproject van leerlingen van de Veennoordschool met graffiti-artist Ricardo van Zwol, een documentaire van studio Roodenburch en een designinterventie in samenwerking met Pantopicon. Studio Roodenburch werkt momenteel aan een langere versie van de documentaire, maar de eerste korte versie is hier te bekijken. Tijdens de bijeenkomst “Recht op Reyeroord: ontwerpen van nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers” op 24 januari in het Timmerhuis in Rotterdam, werden de tussentijdse resultaten en reflecties op het onderzoek naar de Rotterdamse wijk gepresenteerd.

Wijk aan Zet Jeugd

Het Rotterdamse programma Wijk aan Zet is opgezet om burgers meer zeggenschap te geven in stadmaakprocessen. Jongeren zijn natuurlijk ook burgers en zouden ook betrokken moeten zijn bij hun leefomgeving. Het samenwerkingsverband dat door het gemeentelijk Reyeroord + team is opgezet met alle partijen die betrokken zijn bij jongeren is daarom ook Wijk aan Zet Jeugd gedoopt. Tot nu toe is het contact tussen jongeren en de gemeente minimaal en zijn jongeren in het afgelopen traject nog niet nadrukkelijk in het proces aanwezig geweest.

Dit was echter een bewuste keuze. Els Leclercq: ”Om jongeren naar hun ideeën en input te vragen, zonder hen iets te kunnen bieden zou alleen maar tot meer frustratie en wantrouwen kunnen leiden. Nu verschillende partijen meer ‘aligned’ lijken te zijn om ruimte te creëren voor jongeren in Reyeroord, zal in het vervolg van Recht op Reyeroord juist samen met jongeren gepoogd worden ruimte in te nemen. Het doel is dat jongeren hun ruimte zelf vormgeven, programmeren, besturen en beheren.”

Toekomst van Recht op Reyeroord

De samenwerking in deze vorm krijgt hopelijk, als financiering hiervoor beschikbaar is, een vervolg. Els Leclercq: “Alhoewel we als wetenschappers in dit afgelopen jaar daadwerkelijk positieve impact hebben kunnen maken, zijn we ook steeds afhankelijk van projectmatige financiering voor dergelijk onderzoek. Nu er ruimte is gecreëerd willen we, samen met onze partners, deze ruimte nu ook daadwerkelijk innemen. Maar hoe doe je dat op een wederkerige, inclusieve en duurzame manier?"

Onderzoeker
dr. Emiel Rijshouwer
Onderzoeker
dr. Els Leclercq
Onderzoeker
dr. Jan Fransen
Onderzoeker
Meer informatie

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:

  • Inclusieve Steden en Diversiteit
  • Duurzame en Rechtvaardige Steden
  • Slimme Steden en Gemeenschappen
  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen