Ruut Veenhoven over het geluk van ouders met kinderen

Ruut Veenhoven over het geluk van ouders met kinderen

Koppels met pasgeboren kinderen zijn iets gelukkiger dan stellen die kinderloos blijven. Maar naarmate de kinderen ouder worden, zijn ouders minder gelukkig dan kinderloze paren. Eind september presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek naar de kwaliteit van leven in Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek sluiten aan bij het onderzoek dat Ruut Veenhoven, verbonden aan het kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek, Erasmus Happiness Economics Research Organisation, onlangs presenteerde. Veenhoven geeft zijn mening in een artikel in het Volkskrant Magazine. 

Veenhoven benadrukt dat de drang om kinderen te krijgen niet aangeboren is.  ‘Er bestaat niet zoiets als een voortplantingsinstinct, of een moederinstinct bij vrouwen. We hebben een aangeboren behoefte aan sociale contacten, aan verbondenheid en zingeving, maar niet aan kinderen. Dat heeft de natuur op een andere manier geregeld. We hebben behoefte aan seks en ja, daar komen vaak kinderen uit voort. Kinderen krijgen is meer een roeping en dus maatschappelijk gekleurd.’

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige bericht zoals verschenen in Volkskrant Magazine, d.d. 14 november 2015.