Samen leren voor een betere zorg

Samen leren voor een betere zorg

De beste verbeterprogramma’s voor ziekenhuizen sluiten aan bij de leerstijl en leerbehoefte van zorgmedewerkers. Dat concludeert Anne Marie Weggelaar-Jansen in haar proefschrift Learning to Improve, Improved Learning. Zij onderzocht in verschillende Europese landen hoe kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen tot stand komt. Weggelaar verdedigt haar proefschrift donderdag 30 april 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nederland valt, in vergelijking tot andere Europese landen, op doordat erg veel partijen eisen stellen aan ziekenhuizen. De inspectie, zorgverzekeraars, overheid, zorgautoriteit en patiëntenverenigingen hebben allemaal hun eigen set van eisen. Door het vele administratieve werk dat daaruit voortvloeit, hebben verpleegkundigen en artsen te weinig tijd voor het daadwerkelijk verbeteren van de zorg.

Leren door uitproberen
Er zijn diverse landelijke verbeterprogramma’s gestart zoals Sneller Beter en VMS zorg, voor verbetering van logistiek, patiëntveiligheid en patiëntgerichtheid van ziekenhuizen.
Terwijl zorgmedewerkers vooral leren door uitproberen en samen bespreken, was het verbeterprogramma dat Weggelaar onderzocht in haar proefschrift vooral gericht op informatie overdracht en de kunst afkijken. Daarnaast werd onvoldoende aandacht geschonken aan de veranderkundige en projectmanagement vaardigheden. Door deze mismatch haalden de zorgmedewerkers niet het maximale uit dit verbeterprogramma. In veel ziekenhuizen viel het verbeteren stil nadat het programma stopte.

Tijd nodig
Om de kwaliteit en kosten van de zorg langdurig te verbeteren moeten zorgmedewerkers leren met problemen om te gaan die ontstaan tijdens het veranderen. Weggelaar geeft aan dat zorgmedewerkers tijd nodig hebben tijdens het dagelijkse werk om samen te discussiëren, daardoor ontstaat ruimte om te leren. Dit leidt tot een ander verbeterproces meer gericht op ambitie en passie dan vanuit meetbare doelen. Als verbeterprojecten aansluiten bij de dominante leerstijl van zorgmedewerkers leidt dat tot een veel hoger rendement van verbeterprogramma’s.

Tot slot signaleert Weggelaar dat veel problemen in de zorg vragen om gedragsaanpassing. Dat is niet aan te leren in verbeterprojecten, maar vraagt om andere vormen van leren, bijvoorbeeld het verhogen van handhygiëne door het brein te beïnvloeden met screensavers.

Meer informatie

Team Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl