Samenwerking met Codarts levert promotiebeurs voor leraren op

Samenwerking met Codarts levert promotiebeurs voor leraren

De samenwerking tussen Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGS3H) en hogeschool Codarts Rotterdam heeft de eerste NWO Promotiebeurs voor leraren opgeleverd. Carlo de Wijs, docent Hammondorgel bij Codarts Rotterdam, krijgt de beurs voor zijn promotieonderzoek ‘De microdynamiek van muzikale innovatie: geschiedenis en toekomst van het Hammondorgel.’ De subsidie wordt toegekend aan Codarts Rotterdam voor de financiering van 0,4 fte onderzoekstijd voor de promovendus.

Codarts Rotterdam  wil meer gepromoveerde docenten in haar opleidingen hebben en de onderzoekskwaliteit op de hogeschool verhogen. Voor de uitvoering daarvan is in voorjaar 2015 de samenwerking aangegaan met de Erasmus Graduate School. De Graduate School draagt zorg voor het bepalen van het onderwerp en zoekt de co-promotoren bij de promotieprojecten. Daarnaast verzorgt het de verplichte PhD-opleiding en ondersteunt de promovendus bij het vinden van externe fondsen voor het financieel mogelijk maken van het promotietraject.

De Graduate School start per 1 maart met een PhD klas van in totaal ongeveer zeven Codarts-promovendi. De decaan van de Graduate School, prof.dr. Liesbet van Zoonen, zal optreden als eerste promotor.

Samenwerking met de stad

De samenwerking van de Graduate School met Codarts Rotterdam sluit naadloos aan bij het in december 2015 gestarte samenwerkingsverband Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) van de Erasmus Universiteit met Codarts en Willem de Kooning Academie.

Over de NWO subsidie

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, persvoorlichter Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 2135 , marjolein.kooistra@eur.nl