Current facets (Pre-Master)

Samenwerking Rechtbank Rotterdam en Erasmus School of Law

Samenwerking Rechtbank Rotterdam en Erasmus School of Law

Rechtbank Rotterdam en Erasmus School of Law (ESL) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst zijn afspraken opgenomen over de bijdrage van ESL aan in-company trainingen bij de Rechtbank en de inzet van rechters bij de nieuwe 'Moot Court'.

De Rechtbank Rotterdam en Erasmus School of Law werken al enige tijd samen in de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas, een samenwerkingsverband tussen ESL, de Rechtbank Rotterdam en het Openbaar Ministerie. Daarnaast geeft de Rechtbank Rotterdam onder meer medewerking aan het Double Degree Program Toga aan de Maas en het onderdeel Moot Court voor bachelor2-studenten. ESL verzorgde al in-company trainingen voor medewerkers van de Rechtbank Rotterdam.

Uitbreiding

Met de nieuwe overeenkomst wordt de huidige samenwerking verder uitgebreid. Zo gaat ESL medewerking en begeleiding verlenen aan promotietrajecten voor de medewerkers van de Rechtbank Rotterdam, uiteraard conform de voorwaarden die hieraan gesteld worden. 

De Rechtbank Rotterdam zal zich op haar beurt inspannen om de nieuwe zittingszaal in het gerenoveerde Sanders Building als nevenvestigingsplaats van de rechtbank aan te melden. De bedoeling is dat deze zittingszaal (Moot Coort) daadwerkelijk door rechters kan worden gebruikt voor eenvoudige zaken (geen strafzittingen). Op die manier kunnen studenten op een zitting bijwonen door plaats te nemen op de tribune of als (buiten)griffier daadwerkelijk deel te nemen aan de te beslechten zaak.

Over de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas

Het samenwerkingsverband Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas brengt de wetenschap en de beroepspraktijk bijeen door symposia en andere evenementen. Onlangs werd door deze stichting nog het symposia Rechtersrecht georganiseerd, waarbij veel belangstelling was vanuit de beroepspraktijk.

Meer informatie

Communicatie Erasmus School of Law, 010 408 97 58 of communicatie@esl.eur.nl