Saradindu Bhaduri over 'frugal innovation'

Saradindu Bhaduri

Een betaalbare en betrouwbare thermometer voor mensen zonder medische hulp  binnen handbereik, intensief gebruik van zonne-energie voor elektrische apparatuur: dit zijn voorbeelden van innovaties voor betaalbare, no-nonsense producten voor de grote groep allerarmsten die leven ‘at the bottom of the pyramid’. Frugal Innovation is de overkoepelende term die hiervoor wordt gebruikt. Maar de toepassing van deze innovaties verschilt sterk per land. Met de leerstoel “Frugal Innovation for Development and Equity” richt Saradindu Bhaduri zich specifiek op innovatie in de informele sector. Bhaduri spreekt zijn oratie uit op 23 mei 2016 in de Kloosterkerk in Den Haag in aanwezigheid van Koningin Máxima, beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.

Bhaduri is benoemd tot nieuwe hoogleraar op de Prins Claus Leerstoel 2015-2017 bij het International Institute of Social Studies (ISS). Hij brengt tijdens zijn termijn academici uit verschillende landen bij elkaar om  kennis en ervaring tussen ‘frugal innovation’ hotspot India en andere opkomende economieën uit te wisselen.

Innovatie die past bij lokale cultuur
Met zijn onderzoek op het gebied van Frugal Innovation for Development and Equity richt Bhaduri zich specifiek op innovatie in de informele sector. Hij kijkt naar kennis en vaardigheden die soms al honderden jaren worden gebruikt en goed werken, maar vaak niet op grote schaal worden doorgevoerd in de wereldeconomie. Zijn interesse gaat daarbij ook uit naar de vraag in hoeverre deze ‘bottom up’ innovaties gekoppeld kunnen worden aan ‘top down’ innovaties waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel formele als informele kennisontwikkeling. Om optimaal gebruik te maken van alle aanwezige kennis worden ‘frugal innovations’ idealiter ontwikkeld in innovatienetwerken van ondernemers, ontwerpers, investeerders, consumenten, producenten en distributeurs uit verschillende delen van de wereld. Onderzoek naar Frugal Innovation vraagt dan ook om een multidisciplinaire aanpak. Bhaduri werkt tijdens zijn termijn intensief samen met collega-wetenschappers uit verschillende disciplines, onder andere binnen het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation in Africa, en met andere stakeholders uit verschillende landen om kennis en ervaring tussen Frugal Innovation hotspot India en andere landen uit te wisselen.

Over Saradindu Bhaduri
Bhaduri is verbonden aan het Centre for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. Tijdens zijn hoogleraarschap brengt hij twee keer drie maanden door aan het ISS in Den Haag, doet hij veldwerk in India en Afrika en geeft hij onderwijs over ‘frugal innovation’. Bhaduri werkt intensief samen met onderzoekers van het Centre for Frugal Innovation in Africa, een van de multidisciplinaire onderzoekscentra van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prins Claus Leerstoel
De Prince Claus Chair for Development and Equity werd in 2003 ingesteld door het ISS en de Universiteit Utrecht. De leerstoel is bedoeld om een impuls te geven aan de carrière van uitmuntende, jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden en om kennisdeling te stimuleren. De universiteiten willen met deze leerstoel onderzoek en onderwijs op het terrein van 'development and equity' bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus (1926-2002).

Centre for Frugal Innovations in Africa (CFIA) 
Het CFIA is een van de gezamenlijke multidisciplinaire onderzoekscentra van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van het centrum is gericht op het identificeren van omgevingen waarin ‘frugal innovations‘ het best tot hun recht komen in het verbeteren van de levens van consumenten en producenten onderaan de wereldwijde sociaaleconomische piramide.

Meer informatie

Sandra Nijhof, International Institute of Social Studies
T (070) 426 0419 M 06 51 26 61 51 E sandra.nijhof@eur.nl