‘Scholen zijn in Ierland gesloten, maar niet in Noord-Ierland. Dat is moeilijk uit te leggen’

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC zit in een klankbordgroep van de Europese Unie met de zeven beste virologen en epidemiologen van Europa. 'Wij wisselen ervaringen uit en geven advies.' In De Groene Amsterdammer komt Prof.dr. Koopmans aan het woord over het gebrek aan Europese samenwerking. Grote vraag: is het nu te laat?

Sinds begin maart overlegt de klankbordgroep tweewekelijks via een videoconferentie. De eerste aanbeveling aan de Europese Unie: meer Europese coördinatie en afstemming. ‘Scholen zijn in Ierland gesloten, maar niet in Noord-Ierland. Dat is moeilijk uit te leggen’, schrijven de experts. Tot dan toe was er bijvoorbeeld geen gezamenlijk beleid over testen, zegt Koopmans.

Het is de Europese Unie tot op heden nog niet gelukt crises zoals de huidige pandemie te bestrijden. De Europese Unie heeft op sommige momenten traag gereageerd. Daarover is ook Koopmans verbaasd: ‘We willen op bijna alle onderwerpen in Europa zaken op nationaal niveau regelen. Dan kun je op dit moment ook niet alles van Brussel verwachten.’