School die autonomie leerkracht stimuleert draait beter

School die autonomie leerkracht stimuleert draait beter

Het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen hebben veel baat bij een goed ingebed Human Resource beleid, met bijvoorbeeld activiteiten gericht op werving, selectie, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie. Dat blijkt uit het proefschrift van Tessa Janssen over de relatie tussen HRM en prestaties in het primair onderwijs. Een goed ingebed HRM-beleid is een van de speerpunten van het ministerie van OCW om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De schoolleider speelt hierbij een cruciale rol, stelt Janssen. Ze promoveert donderdag 1 december 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Janssen onderzocht onder meer de rol van de schoolleider en afstemming tussen besturen, schoolleiders en leerkrachten op het gebied van HRM.  Uit haar onderzoek blijkt dat leerkrachten het HRM-beleid vaak anders ervaren dan dat schoolleiders naar eigen zeggen toepassen. En juist de percepties van leerkrachten van het HRM-beleid zijn belangrijk voor hun welbevinden blijkt uit het onderzoek. HRM-beleid draagt eraan bij dat leerkrachten zich thuis voelen in hun organisatie en dat zij een match ervaren met de kenmerken van hun baan. Hoe beter leerkrachten zichzelf thuis voelen in hun school, hoe tevredener zij zijn. Tevreden medewerkers zijn vaker bereid zich in te zetten voor de organisatie, wat kan leiden tot betere prestaties.

Schoolleider
De schoolleider blijkt in dit proces de spil waar het om draait. Als zij leerkrachten stimuleren door veel autonomie te geven en meer HRM-activiteiten toe te passen, hebben de leerkrachten het meer naar hun zin, concludeert Janssen. Scholen met dergelijke schoolleiders halen vaker hun gestelde doelen en zijn in staat in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.

Maar dat het beleid soms netjes op papier staat, wil niet altijd zeggen dat het in de praktijk wordt toegepast of dat leerkrachten het zo ervaren. Kenmerken van de schoolleider, zoals de leiderschapsstijl die wordt gebruikt hebben invloed op in welke mate leerkrachten HRM activiteiten ervaren.

Omgeving
De context van scholen blijkt een belangrijke factor die de percepties van leerkrachten beïnvloedt. Er blijkt dat leerkrachten minder HRM-activiteiten ervaren op scholen met veel leerlingen van ouders met een laag opleidingsniveau. Ook ervaren zij minder een autonomie vergrotende leiderschapsstijl van de schoolleider . Op die scholen zijn leerkrachten ook minder tevreden.

In het kader van de ontwikkelingen in het primair onderwijs, onder andere de invoering van de Wet Passend Onderwijs (ingevoerd op 01-08-2014) waardoor er mogelijk (nog) meer leerlingen in de klas komen die extra aandacht nodig hebben, is het gezien de resultaten van het onderzoek van belang dat schoolleiders blijven investeren in het welzijn van de leerkrachten door middel van HRM om de prestaties in het onderwijs optimaal te houden.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 of E press@eur.nl