Score sociale wenselijkheidsfactor geeft inzicht bij personeelsselectie

In scores op zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten is duidelijk een sociale wenselijkheidscomponent zichtbaar. Scores op de sociale wenselijkheidsfactor laten een redelijk sterke samenhang zien met werkgerelateerde uitkomsten zoals werkprestatie. Dit blijkt uit het onderzoek van psycholoog Dirk Pelt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verdedigt zijn proefschrift Social Desirability in Self-Report Personality Questionnaires for Personnel Selection: Friend or foe?' op donderdag 5 september.

Mensen die hoger scoren op de sociale wenselijkheidsfactor hebben minder conflicten met anderen, en zijn minder aangeslagen na een conflict. Zij hebben betere sociale relaties en dit heeft op zijn beurt een positief verband met de dagelijkse gemoedstoestand en welzijn. Verder bleek dat de sociale wenselijkheidsfactor in persoonlijkheidsvragenlijsten niet veranderde (qua inhoud en hoe sterk deze naar voren kwam) in situaties waarin mensen makkelijker en meer sociaal wenselijke antwoorden geven.

Emotionele intelligentie
De resultaten van het onderzoek maken het aannemelijk dat de algemene sociale wenselijkheidsfactor iemands sociale effectiviteit reflecteert. Deze gedachte past bij een andere bevinding van Pelt, namelijk dat het geven van de gewenste antwoorden in selectieprocedures positief gerelateerd is aan iemands emotionele intelligentie. Wetenschappers en selectie-professionals hoeven dan ook minder negatief tegenover het concept sociale wenselijkheid te staan dan nu vaak het geval is. Omdat sociale wenselijkheid iets zegt over de sociale effectiviteit van een persoon zou het wel degelijk een betekenisvolle eigenschap kunnen zijn waarop geselecteerd kan worden.


In het kader van personeelsselectie onderzocht Pelt of er ondersteuning te vinden is voor een inhoudelijke, betekenisvolle, interpretatie van deze sociale wenselijkheidscomponent als een relevant individueel verschil tussen kandidaten voor een functie.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Mediarelaties ESSB, 010 4082135 | kooistra@essb.eur.nl