Serious games leerzamer als ze mooi zijn en boeien

Photo (CC AT NC SA) by One Tonne Life

Bedrijven die educatieve spellen (serious games) willen inzetten om kennis over te dragen of om medewerkers te trainen, moeten zich niet blindstaren op de educatieve kwaliteiten van het spel. Promovendus Andreas Alexiou ontdekte dat spelers meer leren van een game als ze de vormgeving van het spel waarderen en het verhaal spannend vinden.

Voor zijn promotieonderzoek 'Management of Emerging Technologies and the Learning Organization : Lessons from the Cloud and Serious Games Technology' vroeg Alexiou 133 deelnemers het spel Papers, Please te spelen. In het spel, uitgevoerd in een retro jarentachtigdesign, treden spelers op als immigratiebeambten aan de grens van een fictief Oost-Europees land in een tijdperk dat op de Koude Oorlog lijkt. De opdracht is om de paspoorten van immigranten te controleren en ze al dan niet toe te staan het land binnen te gaan.
 
Als een speler niet genoeg steekpenningen accepteert, kan dat het gezinsinkomen van de beambte in gevaar brengen, met ziekte en dood tot gevolg. Een strenge apparatsjik straft elke fout af. Het hele spel door worden spelers gedwongen moeilijke morele beslissingen te nemen. Zo krijgen ze inzicht in de oorzaken van corruptie en schendingen van mensenrechten in totalitaire regimes.
 
Verhaal en vormgeving
Onderzoeker Alexiou vroeg spelers direct na afloop van het spel of zij vonden dat zij er wat van geleerd hadden. Hij vroeg ze ook het spel te beoordelen op verhalende kwaliteit en vormgeving. Voor het verhaal beoordeelden de deelnemers de verhaallijn en de hoofdpersonen. Voor de vormgeving werd de audiovisuele aantrekkelijkheid van het spel gemeten. Vervolgens mat Alexiou de mate van betrokkenheid van de spelers, bijvoorbeeld door na te gaan of ze tijdens het spel de tijd waren vergeten. 
 
Hij ontdekte dat hoge waarderingen van zowel het verhaal als audiovisuele kwaliteit van het spel vaak samengaan met een positieve leerervaring. Alexiou zegt dat dit leereffect verklaard kan worden door de grotere mate van betrokkenheid die spelers ervaren bij een goed verhaal en sterke audiovisuele presentatie. Eerdere onderzoeken toonden aan dat zulke betrokkenheid bij een leermiddel vaak leidt tot een beter leerresultaat, vertelt hij.
 
Serious games
De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor bedrijven die serious games ontwikkelen als instrument voor kennisoverdracht, of voor het trainen van mensen. Ontwikkelaars van zulke spellen, doorgaans zijn dit kleinere studio’s, richten zich door de relatief bescheiden beschikbare budgetten al snel vooral op het goed laten werken van de educatieve spelmechanismen. Dat gaat vaak ten koste van het verhaal en de vormgeving. Alexiou raadt ze aan toch te investeren in een boeiend onderliggend verhaal en in de artistieke aspecten van een game. Zo voelt de speler zich meer verbonden met het spel en leert deze daar uiteindelijk meer van.

Download hier de dissertatie van Andreas Alexiou. 

Andreas Alexiou

Papers, Please

Meer informatie

Ramses Singeling, Media Officer RSM, 010 408 2028, of singeling@rsm.nl