Sijbren Cnossen ontvangt eredoctoraat van de Universiteit van Pretoria

De Universiteit van Pretoria heeft een eredoctoraat verleend aan emeritus hoogleraar Sijbren Cnossen, dit als erkenning als internationale autoriteit op het gebied van openbare financiën en belastingen. Cnossen bekleedde eerder de functie van buitengewoon hoogleraar aan het African Tax Institute van de Faculteit Economische en Managementwetenschappen van de Universiteit van Pretoria.

Sijbren Cnossen receives honorary doctorate from the University of Pretoria

‘Erkenning van zijn expertise’

‘De Faculteit der Economische Wetenschappen en Managementwetenschappen is zeer verheugd om een ​​langdurige academische relatie te hebben met iemand van het formaat van professor Cnossen’, zegt professor Margret Chitiga-Mabugu, decaan van de Faculteit Economische en Managementwetenschappen. ‘Dit eredoctoraat is een gebaar van erkenning voor zijn expertise en een blijk van waardering voor de tijd die hij de afgelopen 20 jaar heeft geïnvesteerd in het African Tax Institute. Zijn uitzonderlijke bijdragen op het gebied van overheidsfinanciën en fiscaal beleid zijn wereldberoemd en onze medewerkers en studenten hebben enorm geprofiteerd van zijn inzichten.

Tijdens de ceremoniële uitreiking sprak professor Cnossen zijn blijdschap uit over de eer die hem is toegekend. ‘Ik ben diep ontroerd en nederig door het eredoctoraat dat deze geweldige universiteit me zo genereus heeft verleend. Ik ben professor Riël Franzsen eeuwig dank verschuldigd – ik neem aan dat hij het proces [om mij deze eer te laten krijgen] op gang heeft gebracht – voor zijn liefde en vriendschap die mij hebben gesteund gedurende de twee decennia dat ik verbonden was aan de Universiteit van Pretoria. Ik ben ook veel dank verschuldigd aan het personeel en de studenten van het African Tax Institute, omdat ze mij een zeer aangename omgeving hebben geboden om te doceren en te publiceren', zei hij. Na de uitreiking van het eredoctoraat hield professor Cnossen een speciale lezing getiteld “Excise taxation to preserve health and to protect the environment”.

Over Sijbren Cnossen

Sijbren Cnossen (86), is emeritus hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus School of Economics en emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht. Hij is nog steeds actief als Academic Partner van het Centraal Planbureau. In het verleden bekleedde hij aanstellingen aan de Law Schools van Harvard University, New York University en de University of Florida, het Europacollege te Brugge en het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS). Hij is de (co-)auteur van verschillende boeken en talrijke artikelen over de vormgeving en economie van belastingen. Professor Cnossen is voormalig redacteur van International Tax and Public Finance en De Economist. Als adviseur van het IMF, de Wereldbank, South African Treasury, de OESO, de EU-commissie, USAID en HIID heeft hij meer dan 30 landen geadviseerd over het ontwerp en de hervorming van hun belastingstelsels, meest recentelijk Zambia en Aruba. Zijn nieuwste boek is getiteld Modernizing VATs in Africa.

Professor
Meer informatie

In het licht van het eredoctoraat verzorgde Sijbren Cnossen op 5 mei 2022 een lezing bij het African Tax Institute van de Universiteit van Pretoria. Deze kunt u hier terugzien.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen