Sijbren Cnossenleerstoel ingesteld aan Erasmus School of Economics

Aan Erasmus School of Economics is de Sijbren Cnossenleerstoel ingesteld als eerbetoon aan emeritus hoogleraar Sijbren Cnossen en zijn bijdragen op het gebied van overheidsfinanciën. De nieuwe leerstoel zal worden bekleed door Bas Jacobs, hoogleraar aan Erasmus School of Economics.

Bas Jacobs reageert enthousiast: “Ik ben zeer verheugd dat Erasmus School of Economics de Sijbren Cnossenleerstoel in het leven heeft geroepen en ik voel me bijzonder vereerd deze te mogen bekleden. Ik heb grote bewondering voor Sijbren Cnossen’s uitmuntende academische bijdragen op het gebied van de economie van belastingheffing. Ik ken hem bovendien als een geweldig mens en als een dierbare vriend. Het is daarom dat ik deze leerstoel met grote trots aanvaard. De leerstoel zal zich richten op academisch en toegepast onderzoek op het gebied van overheidsfinanciën. Daarnaast is het doel van de leerstoel inzichten uit onderzoek naar overheidsfinanciën uit te dragen naar de samenleving.”

Sijbren Cnossen (82), emeritus hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Economics en emeritus hoogleraar Algemene Economie aan de Universiteit van Maastricht, voelt zich vereerd met de oprichting van de leerstoel die zijn naam draagt: “Ik ben diep getroffen door dit genereuze gebaar en wil Erasmus School of Economics buitengewoon hartelijk danken voor de zeer grote eer die zij mij bewijst. Ook kan ik me geen bekwamer persoon voorstellen om de stoel te bekleden dan Bas Jacobs, die briljante inzichten in de economie van de belastingheffing combineert met een grote passie om bij te dragen aan een betere maatschappij. Ik weet zeker dat hij de grote verwachtingen die we allemaal hebben van de bekleder van de stoel zal waarmaken.”

Sijbren Cnossen is nog steeds actief als Academic Partner van het Centraal Planbureau en als hoogleraar Algemene Economie aan de Universiteit van Pretoria. In het verleden genoot hij aanstellingen aan de rechtenfaculteiten van Harvard University, New York University, de University of Florida, het Europa College in Brugge en het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS). Hij is (co-)auteur van verscheidene boeken en talloze artikelen over de economische aspecten van belastingheffing. Professor Cnossen was redacteur van International Tax and Public Finance en De Economist. Als adviseur van het IMF, de Wereldbank, het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Financiën, de OESO, de Europese Commissie, de United States Agency for International Development (USAID) en het Harvard Institute for International Development (HIID), heeft hij meer dan 30 landen (zeer recentelijk nog Zambia en Aruba) geadviseerd over de hervorming van hun belastingstelsel. Zijn laatste boek ‘Reforming VATs in Africa’ ligt op dit moment bij de drukker.

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics. Hij is een internationaal gerenommeerde expert op het gebied van de economie van belastingheffing. Verschillende van zijn artikelen zijn verschenen in de best aangeschreven internationale tijdschriften in de openbare financiën. In zijn academisch onderzoek bestudeert Jacobs de progressie van de inkomstenbelasting, belastingheffing op kapitaalinkomen en corrigerende belastingen. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar optimale studiefinanciering en belastingen op menselijk kapitaal. Tevens deed hij onderzoek naar de marginale kosten van publieke fondsen. In recent onderzoek bestudeert hij de politieke economie van de inkomstenbelasting, indirecte herverdelingsmechanismen zoals minimumloon en vakbonden, de gevolgen van technologische ontwikkeling voor optimale herverdeling en optimaal macro-economisch stabilisatiebeleid. Jacobs was gastonderzoeker bij o.a. de University of Chicago, University of Munich, University of California, Berkeley en het Internationaal Monetair Fonds. Ook was hij consultant voor de Wereldbank. Jacobs is de Wim Duisenberg fellow bij het NIAS in 2018-2019. Jacobs heeft een heldere schrijfstijl en is invloedrijk in het Nederlandse beleidsdebat. Hij heeft tientallen artikelen over economische beleid gepubliceerd in Nederlandse economietijdschriften, een Nederlands boek geschreven over optimale inkomensherverdeling (De Prijs van Gelijkheid, 2015) en van zijn hand verschenen honderden opiniestukken en blogs. Zijn vermogen om in heldere taal complexe economische vraagstukken uit te leggen, maakt dat Bas Jacobs duidelijk aanwezig is in kranten en op radio en televisie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker bij de Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiele telefoon: +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen