Sleutelen aan meer werkgeluk

Sleutelen aan meer werkgeluk

TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houden jaarlijks een enquête over arbeidsomstandigheden onder 46.000 werknemers, en daaruit blijkt dat 58,5 procent van de Nederlanders tevreden is met het werk dat zij doen, en 17,9 procent blijkt zelfs zeer tevredente zijn. Alhoewel mensen vaak niet precies weten wat ze nou gelukkig maakt. Ze denken vaak dat een externe factor van invloed is op hun geluk, zoals een leidinggevende of collega's. Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar die verbonden is aan het kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek, Erasmus Happiness Economics Research Organisation, beaamt dat mensen vaak vooral zien wat hun ongelukkig maakt.

'Het is voor veel mensen makkelijker om te zien wat je óngelukkig maakt. Al gaat het maar om zoiets simpels als de temperatuur op kantoor. Staat de verwarming te hoog of te laag, dan klaagt iedereen. Staat hij precies goed, dan hoor je niemand zeggen dat ze er zo blij mee zijn.' Aldus Veenhoven. 

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het NRC.