Slim inspelen op nieuwe spelregels Belastingdienst

Slim inspelen op nieuwe spelregels Belastingdienst

Per 1 januari 2017 krijgt u te maken met de nieuwe rendementsheffing in box 3. De overheid gaat er op dit moment van uit dat u over uw fiscale box 3-vermogen boven de vrijstelling van €24.437 per persoon een fictief rendement haalt van 4%. Of u in de praktijk een hoger of lager rendement behaalt is niet relevant. Over dit fictieve rendement rekent de overheid een vast belastingtarief van 30% per jaar. Dit leidt tot een effectieve heffing van 1,2%. Met alleen sparen is het sinds 2008 onmogelijk om 4% rendement te maken. Theo Hoogwout, verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van Erasmus Universiteit Rotterdam, reageert op het nieuwe regelement. 

'Deze wetswijziging stapelt forfaits', stelt Hoogwout. ‘Ten eerste wordt een forfaitaire assetmix gehanteerd die afhankelijk is van de omvang van het vermogen van de belastingplichtige en die dus niet overeen hoeft te komen met zijn feitelijke assetmix. Ten tweede wordt een verondersteld rendement gekoppeld aan die forfaitaire assetmix, die niet overeen hoeft te komen met het daadwerkelijke rendement.'

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen Het Financieele Dagblad, d.d. 14 mei 2016.