Sluipende en slepende crisis

Sluipende en slepende crisis

Eind vorige eeuw beleefden de levensverzekeraars een enorme bloeiperiode, maar vandaag de dag worstelen ze met krimp. Soms klinken er zelfs alarmerende geluiden: zullen ze in de toekomst allemaal kunnen blijven voldoen aan hun uitkeringsverplichtingen richting de polishouders? Hoogleraar Casper de Vries en tevens voormalig voorzitter van de onafhankelijke commissie verzekeraars, geeft hierop antwoord in het Reformatorisch Dagblad.

De Vries stelt vast dat de rentsituatie voorlopig niet zal veranderen. Hiervan zijn behalve de spaarders ook de verzekeringssector de dupe. In een verzekeringsbedrijf kunnen mensen hun inleg niet terughalen en bij een bank wel. Er is daarom geen sprake van een ‘bankrun’ in het verzekeringsland. Als bij een marktpartij de solvabiliteit ernstig afneemt, zal of de DNB stapsgewijs maatregelen treffen of de overheid schiet te hulp met staatssteun. Dat proces veel meer tijd in beslag dan bij banken. ‘Verzekeraars’ lijken volgens de Vries ‘net op een mammoettanker die als hij de haven van Rotterdam wil binnenlopen, bij Engeland al moet gaan remmen en de koers moet gaan verleggen.'

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het Reformatorisch Dagblad, d.d. 20 februari 2016.