Smart Building roept vraagtekens op

Smart Building roept vraagtekens op

Stel je woont in een huis waar de airconditiong en ventilatie harder gaan werken naargelang het aantal personen dat zich in dat huis bevinden. Of stel dat je allerlei huishoudelijke apparaten bezit, zoals de vaatwasser en wasmachine, die pas gaan draaien wanneer de zonnecollectoren vol zijn. Het zijn enkele voorbeelden van Smart Builiding die Titia Siertsema, voorzitter van de brancheorganisatie voor installateurs, noemt.

Als je het toekomstbeeld met Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics, doorneemt legt hij echter allerlei vragen op tafel. Wort dit niet iets voor de zeer vermogenden? Is dit niet te duur voor gemiddelde kantoren en woonhuizen? Siertsema denkt van niet omdat deze innovatie's besparingen opleveren en de marktvraag naar smart zover toeneemt dat ook de gemiddelde consument naar smart zal vragen.

Verder vraagt Van Oort zich af hoe het zit met de privacy van de gebruikers. Op iedere plek waar veel data opgeslagen wordt dient daar zorgvuldig en secuur mee omgesprongen te worden. Hierover zegt Siertsema dat zij alle aangesloten partijen trainen en informeren zodat zij streng naar hun eigen systemen kijken. Tegelijkertijd is het ook van belang van dat consument geinformeerd zijn op het gebied van privacy.

Van Oort en Siertsema zijn het er beiden over eens dat smart building de maatschappij grondig kan veranderen. Steden kunnen beter worden ingericht, gebouwen kunnen duurzaam bewoond worden en ouderen kunnen langer thuis blijven wonen tegelijkertijd. Aan de andere kant zullen wij afhankelijker worden van techniek en moeten we leren om daarmee om te gaan.

Meer informatie

Klik hier om het gehele artikel te lezen zoals verschenen bij mijnzakengids.nl.