SNIP-beurs voor AFTERWAR-project

Jeroen Jansz (ERMeCC), Maria Grever (CHC) en Kees Ribbens (CHC/NIOD) hebben een beurs ontvangen van het Support Programme National and International Projects (SNIP).

Het geld zal gebruikt worden om de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel voor het AFTERWAR-project te verbeteren. Dit voorstel zal ingediend worden bij Horizon2020 in 2017.

Het AFTERWAR-consortium bestudeert hoe het erfgoed van grote gewapende conflicten in de twintigste eeuw wordt gerepresenteerd en geapproprieerd in hedendaagse populaire cultuur (zoals videogames en films) en hoe dit kan bijdragen aan het vergroten van democratisch burgerschap in Europa.

Meer informatie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen