Socioloog Rob Timans wint NSV Dissertatieprijs 2017

Socioloog dr. Rob Timans van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) de Dissertatieprijs 2017 toegekend gekregen voor zijn proefschrift naar de bedrijfselite in Nederland.

Uit het juryrapport:

De prijs is gegaan naar een dissertatie (link naar persbericht) die qua thematiek en omvang – meer dan 300 bladzijden - eigenlijk voor twee, zo niet voor drie telt. Theoretisch en methodologisch worden in dit proefschrift de meeste hoofdstukken vooraf gegaan door een geschiedenis van de moderne sociologie met veel aandacht voor de verschillende academische netwerken. Heel origineel en heel informatief, met ook boeiende en voor Nederland nieuwe introducties in de moderne Franse en Duitse sociologie. Het viel echt op met hoeveel plezier en onderzoeksjournalistieke nieuwsgierigheid de onderzoeker hier aan het werk is gegaan.

Het tweede onderzoek betreft een analyse van de veranderingen of de afwezigheid daarvan in de samenstelling van en de samenhang in de top van het Nederlandse bedrijfsleven in de periode tussen 1976 en 2009. Het tijdsverschil is groot genoeg om ervan uit te kunnen gaan dat het echt om verschillende generaties gaat en dat er wat de personen betreft nauwelijks overlap kan zijn. Interessant genoeg blijken de verschillen in de tijd toch minder groot dan verwacht en voor een belangrijk deel bepaald te worden door de toegenomen internationalisatie van het bedrijfsleven. Verschil is er vooral tussen de meer nationaal en de meer internationaal georiënteerde CEO’s en dat brengt weer met zich mee dat er zakelijk en sociaal minder plekken zijn waar men elkaar als vanzelfsprekend ontmoet dan in het verleden.


Het derde ‘proefschrift’ bestaat uit de eigenzinnige opbouw van een eigen methodologie, waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden op originele wijze verbonden worden met een sophisticated uitwerking van de relationele benadering, zoals die in de sociale netwerkanalyse vorm krijgt. De onderzoeker houdt het bescheiden op ‘mixed method research’, maar de pragmatiek die daaruit spreekt krijgt weer diepgang in een beschouwing over de waarde van de door de onderzoeker gekozen aanpak.

Over Rob Timans
Rob Timans (1973)  studeerde Economie aan de Universiteit Maastricht, European Studies on Science and Technology aan UM en Université Louis Pasteur in Straatsburg en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 startte hij zijn promotieonderzoek aan het Erasmus Center for Economic Sociology (ECES) van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Rotterdam. Hij werkte van 2014 tot 2017 als onderzoeker aan het Europese Interco-SSH.

project, dat de institutionalisering en internationalisering van de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen in Europa bestudeerde.
 

Titel: Studying the Dutch business elite: relational concepts and methods

Promotoren: prof.dr. Johan Heilbron (Erasmus Universiteit) en prof.dr. Paul Wouters (Universiteit Leiden).

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl