Sonia Bhalotra benoemd tot hoogleraar Health and Gender Economics

Sonia Bhalotra smiling at the camera

Per 1 april 2024 is dr. Sonia Bhalotra benoemd tot hoogleraar Health and Gender Economics (0,2 fte) op een leerstoel in het programma “Towards Inclusive Academia” aan Erasmus School of Economics.

Onderzoeksexpertise op het gebied van gezondheid en gender

Het onderzoek van toegepast econoom Sonia Bhalotra richt zich op vragen van sociaal en economisch belang, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste micro-econometrische technieken voor causale identificatie. Haar onderzoeksexpertise ligt op het gebied van gezondheid (waaronder geestelijke gezondheid, gezondheid op jonge leeftijd, gezondheid van moeders en, recentelijk, chronische ziekten) en gender (waaronder loonverschillen, geweld tegen vrouwen, vruchtbaarheid, abortus, IVF, eigendomsrechten voor vrouwen en politieke vertegenwoordiging van vrouwen). Als spin-off van deze primaire vakgebieden heeft ze ook enkele papers over politieke identiteit.

Benoeming en leerstoel dragen bij aan meer genderdiversiteit

Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics, is blij met de benoeming van Sonia Bhalotra op een leerstoel in het programma “Towards Inclusive Academia”: ‘Sonia versterkt het prestige van de faculteit als toonaangevend instituut in de toegepaste economie. Ze past perfect in het programma ‘Towards Inclusive Academia’ dat tot doel heeft de genderdiversiteit op hoogleraarsniveau aan Erasmus School of Economics te vergroten. Ze is niet alleen een rolmodel voor jonge vrouwelijke onderzoekers, maar Sonia doet ook onderzoek met maatschappelijke impact.’

Over Sonia Bhalotra

Sonia Bhalotra is hoogleraar economie aan de Universiteit van Warwick. Ze behaalde een MPhil en DPhil uit Oxford en een BSc Hons uit Delhi. Momenteel is ze hoofdonderzoeker van een Advanced Grant van de European Research Council 2021-2026, co-onderzoeker ESRC Research Centre on Micro-Social Change bij ISER Essex 2019-2024, co-onderzoeker ESRC Project on Human Rights, Big Data and Technology bij het Human Rights Centre Essex 2015-2021 en medewerker aan een door de NIH (en aanvankelijk CEDIL) gefinancierd project 2020-2025. Ze leidt onlangs het welzijnsthema bij het CAGE Research Center in Warwick.

Sinds 2015 heeft Sonia Bhalotra een lange en behoorlijk diverse publicatielijst in toonaangevende tijdschriften, waaronder American Economic Review, Review of Economics and Statistics, Economic Journal, American Economic Journal, Journal of Development Economics, Journal of the European Economic Association en Journal of Human Resources. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen