Specialisatie-opleiding Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers

Het Afgelopen jaar is voor de eerste maal de Specialisatie-opleiding Rechtsbijstand aan EGZ slachtoffers (slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven) verzorgd. 

De opleiding werd opgezet door de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven (LANGZS), de Erasmus School of Law en de Universiteit Utrecht en bestond uit achttien bijeenkomsten waarin werd gedoceerd over kwesties op het snijvlak van het civiele recht, het strafrecht en de psycho-sociale hulpverlening waar men als rechtsbijstandverlener van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken mee te maken kan krijgen. Door een combinatie van uitwisseling van theorie en praktijk hebben de deelnemers hun kennis kunnen verdiepen en kunnen leren van de docenten en van elkaar.

Inmiddels is de eerste jaargang afgesloten en hebben de deelnemers hun certificaat mogen ontvangen. De opleiding is positief geëvalueerd en in het najaar van 2016 zal een tweede jaargang van start gaan. Deelname aan de specialisatie-opleiding levert, mits succesvol afgesloten, 51 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten op. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geldt ook voor de tweede jaargang voor de deelnemers gunstig prijstarief.