Staatsobligaties zijn hun allure kwijt

IEXProfs
Erasmus School of Economics

De koersen van obligaties beginnen te dalen en daarom verlaagt de Rabobank haar beleggingen in obligaties. Mary Pieterse-Bloem, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, licht deze beslissing toe en licht haar eigen toekomstverwachtingen op de financiële markt toe.

Het aandeel staatsobligaties in alle Rabobank-beleggingsprofielen is fors verlaagd. In plaats daarvan heeft de grote bank haar focus verlegd naar investment grade bedrijfsobligaties, zoals gedefinieerd door kredietbeoordelaars zoals Moody's en Standard & Poor’s. Pieterse-Bloem, tevens hoofd van het investment office van Rabobank, gaf aan ‘3% van wat we nu in aandelen hebben belegd te verkopen en in bedrijfsobligaties te steken’. Vervolgens sprak ze haar zorgen uit over het rendement op aandelen nu de wereldeconomie zich langzaam herstelt van de coronacrisis. Gezien het toenemende aantal besmettingen lijkt de epidemie nog lang niet voorbij.

De prijzen van obligaties onder druk

Valutadepreciatie tast de nominale waarde van obligaties aan, waardoor beleggers ze verkopen, waardoor de prijs vervolgens weer daalt. Prijs en rendement bewegen in tegengestelde richtingen op de obligatiemarkt. Volgens Pieterse-Bloem piekt de inflatie in het tweede kwartaal van volgend jaar en daalt daarna. De gedachte dat centrale banken hun uitgebreide steunmaatregelen zouden afbouwen, doet het marktpessimisme over obligaties toenemen.

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van IEXProfs, 22 november 2021, hier lezen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen