Stadspenning de Rotterdammert voor Erik Snel

Socioloog dr. Erik Snel ontving op donderdag 2 juni tijdens het tienjarig jubileumfeest van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (KLW) uit handen van wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen), de stadspenning de Rotterdammert vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Dr. E. Snel (1957) is vanaf de oprichting in 2012 de drijvende kracht van de KLW. Dit samenwerkingsverband tussen gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam doet praktijk- en beleidsgericht onderzoek naar stadswijken, leefbaarheid, veiligheid en burgerparticipatie. Ook zorgt de KLW ervoor dat de opgedane kennis breed verspreid wordt. Snel stopt deze maand met zijn taken als coördinator van de KLW.

Brede samenwerking
De KLW is onder zijn leiding uitgegroeid tot een succesvolle samenwerking tussen wetenschap en beleid. Snel heeft als bruggenbouwer en coördinator van de kenniswerkplaats een solide en productieve samenwerking tot stand gebracht. Inmiddels nemen naast gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit ook hogescholen en andere kennisinstituten deel aan de KLW.

Cruciale rol
Snel vervulde een cruciale rol bij de ontwikkeling van het platform. Zo leidde hij veel onderzoeken, waaronder het onderzoek naar straatintimidatie dat ook buiten Rotterdam veel impact heeft gehad. Daarnaast nam hij het initiatief tot conferenties, lezingen en expertmeetings die professionals en organisaties tezamen brachten.

Over stadspenning de Rotterdammert
Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.

Bericht overgenomen van gemeente Rotterdam 

Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB en Kenniswerkplaatsen, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen