Start Erasmus Sectorplan SSH-Breed 'De invloed van digitalisering op werk, welvaart en ondernemerschap'

Campus woudestein in de zomer
Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.

Het interdisciplinaire Sectorplan SSH-Breed van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een van de plannen in het sectorplan Sociale Wetenschappen & Geesteswetenschappen (SSH) dat vorig jaar is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het Sectorplan Erasmus SSH-Breed ontving een derde van het nationale budget voor SSH-Breed en financiert daarmee 36 universitair docenten in de zes faculteiten tot eind 2028. Onlangs vond de kick-off plaats van het EUR Sectorplan SSH-Breed 'De invloed van digitalisering op werk, welvaart en ondernemerschap'. Met deze bijeenkomst werd het nieuwe universiteitsbrede Sectorplan officieel gelanceerd.

Het interdisciplinaire Erasmus Sectorplan SSH-Breed is één van de drie plannen in de SSH-sector die financiering hebben ontvangen. De andere twee SSH-plannen zijn gewijd aan Geesteswetenschappen (GW) en Sociale Wetenschappen (SW). Bij EUR zijn bij het eerste plan Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en Erasmus School of Philosophy (ESPhil) betrokken, bij het tweede ESHCC en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het derde plan, Sectorplan SSH-Breed, is volledig gewijd aan de maatschappelijke effecten van digitalisering, waarbij het vanuit vijf verschillende perspectieven wordt bekeken. Bij EUR zijn Erasmus School of Economics (ESE), ESHCC, Erasmus School of Law (ESL), ESPhil, ESSB en Rotterdam School of Management (RSM) betrokken.

Effecten van digitalisering op werk, welvaart en ondernemerschap

Erasmus SSH-breed richt zich op de effecten van digitalisering op werk, welvaart en ondernemerschap. Deze financiering geeft EUR de unieke kans om internationale zichtbaarheid te creëren als expertisecentrum voor de maatschappelijke effecten van digitalisering van werk. Er is veel vraag naar dergelijke centra, ook internationaal, bijvoorbeeld als betrouwbare partner in grote samenwerkingsprojecten op ICT-gebied die door de EU worden gefinancierd. Die projecten richten zich vaak op digitale werkverbetering in bepaalde sectoren, van de visserij tot het bankwezen en van de journalistiek tot de politie. Hoewel steeds breder wordt erkend dat de sociale impact van digitalisering zeer groot en ontwrichtend is, domineert het technische perspectief nog steeds de discussie bij onderzoek en toepassing van digitale technologieën. Een geloofwaardige leverancier van uitgebreide kennis uit de sociale wetenschappen als aanvulling op de huidige focus op technologische gereedheid zou daarom voor velen een voorkeurspartner kunnen worden, zowel in de academische wereld als daarbuiten.

Een taskforce met decanen en vice-decanen van de zes deelnemende scholen stelde een blauwdruk op voor samenwerking in het kader van het Erasmus Sectorplan SSH-Breed. Nadat het College van Bestuur deze blauwdruk had omarmd, organiseerde de taskforce de 36 UD’s in vijf teams die zich bezighouden met verschillende onderwerpen in digitalisering van werk. De taskforce heeft ook coördinatoren gevonden voor de verschillende teams en een programmamanager en is erg blij met de benoeming van prof.dr. Koen Swinnen (ESL, hoogleraar Privaatrecht en Publieke en Particuliere Belangen), die al relevante ervaring heeft opgedaan in het Nationaal Sectorplan Recht als academisch directeur en Marianne Breijer (ESL) als programmamanager.

Meer informatie

Tijdens het programma zullen regelmatig activiteiten en evenementen worden georganiseerd voor studenten, onderzoekers en beleidsmakers. Wil je graag op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze mailinglijst via sshbreed@eur.nl.

Gerelateerde content
In een slimme stad wordt steeds meer digitalisering en dataficering ingezet om het stadsleven efficiënter te maken, vertelt Jiska Engelbert.
Interview met Dr. Jiska Engelbert over BOLD (Big, Open and Linked Data) Cities, een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Un
Jiska Engelbert

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen