Start Holland Scholarship Erasmus Universiteit

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die in het buitenland willen gaan studeren, of buitenlandse studenten die naar Rotterdam willen komen, kunnen vanaf nu een beroep doen op een Holland Scholarship. Binnen dit nieuwe programma zijn er in totaal 83 beurzen beschikbaar op de Erasmus Universiteit. ​

Het nieuwe Holland Scholarship-programma, waaraan 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten deelnemen, beschikt in totaal over 1.536 beurzen.

Bij de Erasmus Universiteit gaat het om 83 beurzen: 49 van elk 5000 euro voor excellente studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die komend collegejaar in Rotterdam een Engelstalige, initiële bachelor of master, onderzoek of stage willen gaan doen. Buitenlandse studenten kunnen zich hier aanmelden. 

Daarnaast zijn er 34 beurzen van 1250 euro voor getalenteerde studenten van de Erasmus Universiteit om in 2015-2016 minimaal drie maanden een studie, stage of onderzoek te doen in een land buiten de EER. Huidige studenten kunnen zien hier aanmelden.  

Per faculteit zijn er minimaal twee beurzen beschikbaar. De beurzen worden verder verdeeld op basis van het percentage niet-EER studenten per faculteit. Inkomende studenten kunnen zich tot 1 april 2015 aanmelden voor een beurs, voor huidige EUR-studenten is de deadline afhankelijk per faculteit.

Strategie
De Erasmus Universiteit telt circa vijfduizend internationale studenten uit 134 landen. Internationalisering is een belangrijk thema in de vorig jaar gepresenteerde strategie van de Erasmus Universiteit, Impact & Relevance. Doel is dat in 2018 15 procent van alle Nederlandse bachelorstudenten op uitwisseling gaat of internationale studie-ervaring heeft. Daarnaast wil de EUR een aandeel van tenminste 15 procent buitenlandse studenten in 2018.

Over het Holland Scholarship
Het Holland Scholarship heeft als doel het Nederlandse hoger onderwijs op de kaart te zetten en om de inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten te stimuleren. De beurs is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VSNU, Vereniging Hogescholen, EP-Nuffic, samen met de Erasmus Universiteit. Aanleiding waren de Gezamenlijke Visie Internationaal (geschreven door de VSNU en de Vereniging Hogescholen) en de visiebrief internationalisering van de minister van OCW (juni 2014).

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen