Start van Catalyst Lab

Baanbrekende digitale mediaprojecten die de maatschappelijke discussie over uiteenlopende maatschappelijke kwesties stimuleren; dit is het werkterrein van Catalyst Lab, een nieuwe organisatie opgericht door dr. Payal Arora van de afdeling Media and Communication van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). ​

Doel van het Catalyst Lab is het aanwakkeren van het maatschappelijk debat door middel van creatieve, sociale mediastrategieën. Deze strategieën zijn erop gericht belanghebbenden te vermaken, te onderwijzen en te stimuleren om deel te nemen aan discussies die bedoeld zijn om te informeren en geïnformeerd te worden.

In zijn benadering van een maatschappelijke kwestie, combineert Catalyst Lab de kracht van academisch onderzoek met creativiteit gericht op publiekbereik door middel van innovatieve mediaproducten - en het verspreiden daarvan. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een breed scala aan ideeën voor sociale mediacampagnes, zoals scripts voor virale video's, memes, digitale transmedia storytelling op Facebook, Twitter en Instagram, digitale opiniepeilingen en het online in beeld brengen van de publieke opinie.

De maatschappelijke kwesties variëren van alledaags tot zeer diepgaand. Directe belanghebbenden hierbij zijn onder andere bedrijven, non-profitorganisaties, activisten, kunstenaars, denktanks en overheidsinstanties. Catalyst Lab wil geen kwesties in de markt zetten of als pleitbezorger fungeren, maar brengt het spectrum aan geluiden over een bepaalde kwestie van betekenis in kaart. Is het bijvoorbeeld acceptabel om reclame te maken voor alcoholvrij bier onder tieners? Hoe kan een museum meer inclusief worden? En biedt zelfdiagnose patiënten meer zeggenschap?

Gemeenschappelijk doel
Volgens oprichter dr. Payal Arora laat Catalyst Lab zien hoe de academische wereld en de particuliere sector er gezamenlijk in slagen de betrokkenheid van het publiek bij aangelegenheden van maatschappelijk belang daadwerkelijk te vergroten. Het huwelijk tussen de academische wereld en het bedrijfsleven is niet altijd optimaal. Academici worden vaak gezien als ‘overlopers’ wanneer ze zich op het terrein van de zakenwereld wagen. Bedrijven worden er dan van beschuldigd dat ze hun merk in een beter daglicht willen stellen door gebruik te maken van het aanzien van de universiteit. Toch delen ze een verantwoordelijkheid voor het publiek en is er op dit punt vaak sprake van een gedeeld falen, stelt Arora. 
Zij is van mening dat de universiteit en de particuliere sector beide in staat zijn deze barrières te omzeilen; ze zullen elkaar vinden in hun gemeenschappelijk doel om de maatschappelijke dialoog te stimuleren en zo inzicht te verwerven in het ontstaan van hedendaagse maatschappelijke invalshoeken, en hier tevens een bijdrage aan te leveren.

De internationale en maatschappelijke achtergrond van de opdrachtgevers is zeer gevarieerd. Enkele opdrachtgevers zijn: General Electric (VS), Dutch Brewers (NL), het Institut d’ Études Supérieures des Arts (VK/FR) en het Institute for Technology & Society (Brazilië). Catalyst Lab staat open voor nieuwe partnerschappen, stages en andere initiatieven, waar ook ter wereld, gericht op samenwerking met als doel de maatschappelijke dialoog in het digitale tijdperk te bevorderen.

Meer informatie

Voor meer informatie: Payal Arora, oprichter en directeur, arora@eshcc.eur.nl