'Stay ahead of competition', oratie van Dennis Fok

Op vrijdag 4 oktober 2013 zal Dennis Fok, bijzonder hoogleraar Toegepaste Econometrie aan de Erasmus School of Economics (ESE), zijn oratie houden met als titel ‘Stay ahead of competition’. De oratie vindt plaats om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over de oratie

Het wijdverspreide gebruik van het internet en van computersystemen in het algemeen heeft er voor gezorgd dat er tegenwoordig data beschikbaar zijn over vrijwel alles. Deze data zijn van een grootte en detailniveau dat vroeger voor onmogelijk werd gehouden. Dit type data is vaak niet direct vergelijkbaar met de data die historisch gezien in de econometrie worden bestudeerd. Dit alles brengt mogelijkheden en uitdagingen voor academische onderzoekers, bedrijven, en zelfs voor econometrie als wetenschapsgebied en opleiding. Al deze partijen kunnen, of zelfs moeten deze data gebruiken om hun concurrentie voor te blijven.

Over Dennis Fok

Dennis Fok is lid van de onderzoeksscholen Tinbergen Instituut (TI) en ERIM en lid van de Econometrics and Operations Research groep (ECTOR). Fok promoveerde in 2003 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest als universitair docent bij de capaciteitsgroep Econometrie van de Erasmus School of Economics. Sinds 2008 is hij daar universitair hoofddocent. Studenten van TI verkozen Dennis Fok tot ‘lecturer of the Year 2012-2013’ en bij ERIM is hij sinds 2007 aangewezen als high performance researcher.

In zijn onderzoek richt Dennis Fok zich op de ontwikkeling en toepassing van econometrische modellen en technieken om actuele vragen in het bedrijfsleven te beantwoorden. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in het modeleren van gedetailleerde informatie over het gedrag van consumenten en bedrijven en het daaruit afleiden van strategische implicaties voor consumenten, marktpartijen en beleidsmakers.

Zijn artikelen zijn gepubliceerd in econometrische toptijdschriften zoals Journal of Econometrics en Journal of Applied Econometrics en in de toptijdschriften binnen het domein van de kwantitatieve marketing, zoals de Journal of Marketing Research, Marketing Science en International Journal of Marketing Research.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communication Officer aan de Erasmus School of Economics: e-mail: rdegroot@ese.eur.nl, tel: 010-408 17 62 en mobiel: 06-53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen