‘Stel bij inkoop van zorg patiënt centraal’

Stel bij inkoop van zorg patiënt centraal’

De zorginkoop moet gericht zijn op het bereiken van de beste waarde voor de patiënt; met andere woorden, de best mogelijke zorguitkomsten per bestede euro. Dat stelde Erik van Raaij, hoogleraar Inkoop en Leveranciersmanagement in de Zorg aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) in zijn oratie Inkoop van waarde aan de Erasmus Universiteit op 14 oktober 2016. Bij de inkoop van zorg een is een hoog volwassenheidsniveau noodzakelijk, aldus Van Raaij.  

Veel landen in de wereld kampen met de uitdaging van toenemende zorgkosten, die vaak harder stijgen dan het BNP of het besteedbaar inkomen. In een poging de zorgkosten te beheersen, maar ook om kwaliteit en toegankelijkheid te bevorderen, hebben overheden een splitsing tussen inkoop en levering van zorg in het zorgsysteem ingevoerd. Financiers van de zorg (zoals lokale overheden, werkgevers, zorgverzekeraars) vervullen de rol van zorginkopers; ze selecteren zorgaanbieders, contracteren zorgaanbieders en beheren inkooprelaties met gecontracteerde aanbieders. Van Raaij noemt dit de inkoop van zorg. 

Tegelijkertijd vindt er ook inkoop voor de zorg plaats. Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, klinieken en huisartsen moeten ook leveranciers van medische en niet-medische goederen en diensten selecteren, contracteren en relaties met deze leveranciers beheren. 

Beide soorten inkoop- en leveranciersmanagement in de zorg moeten professioneel geschieden om de financiële houdbaarheid van de zorgsector te waarborgen.

Perspectief van de eindgebruiker
Van Raaij betoogt dat inkoop met hoge volwassenheid start vanuit het perspectief van de eindgebruiker, en in de zorg is dat de patiënt. Inkoop van zorg en inkoop voor de zorg moeten beiden gericht zijn op het bereiken van de beste waarde voor de patiënt. Momenteel kampt inkoop- en leveranciersmanagement in de zorg met een gebrek aan vertrouwen tussen betrokken partijen.

Van Raaij stelt dat verzekeraars, lokale overheden, zorgverleners en leveranciers dit moeten veranderen in een zogenaamde 'positive-sum game’, gebaseerd op vertrouwen tussen de partners. Door betere samenwerking kunnen inkopers samen met partner-leveranciers waarde voor de patiënt realiseren tegen de best mogelijk condities.

Over Erik van Raaij
Erik M. van Raaij is per 1 maart 2016 benoemd tot hoogleraar Inkoop en Leveranciersmanagement in de Zorg, een leerstoel die is ingesteld door het Erasmus Trust Fonds, aan RSM en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Hij behaalde een MSc in Industrial Engineering en een PhD in Marketing aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op het snijvlak van supply chain management en zorgmanagement. Zijn primaire onderzoeksonderwerpen zijn inkoop in de zorg, supply chain management in de zorg, inkoop-leveranciersrelaties, contractvormen en empirische onderzoeksmethoden. Hij is auteur en medeauteur van publicaties op het gebied van inkoop- en supply management, marketing en onderzoeksmethoden. Erik van Raaij is bestuurslid van IPSERA en adjunct-redacteur van het Journal of Purchasing and Supply Management.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM, via +31 10 408 2877 of mschouten@rsm.nl.