Sterke groei aantal internationale studenten

Het aantal internationale studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is dit jaar gestegen tot bijna 5.000, een groei van 14 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van het aantal studenten op 1 oktober. Het totaal aantal studenten nam met 4 procent toe tot ruim 24.000. ​

Op 1 oktober 2015 telde de Erasmus Universiteit Rotterdam 24.066 studenten, tegen 23.051 op dezelfde datum vorig jaar. Daarmee heeft de universiteit meer studenten dan ooit. Van hen zijn er 7.100 voor het eerst ingeschreven. Ter vergelijking: in 2014 bedroeg het aantal nieuwe studenten aan de Erasmus Universiteit nog 6.777 (+ 5 procent).

De groei van het aantal nieuwe studenten is vooral zichtbaar in de masteropleidingen, onder meer Economie, Bestuurskunde en Gezondheidswetenschappen. Bij de bacheloropleidingen trokken met name Econometrie en Economie meer nieuwe studenten. De opleiding Filosofie hield de groei van de afgelopen jaren vast.

Internationale studenten
Het aantal internationale studenten aan de Erasmus Universiteit bedroeg op 1 oktober 4.962, tegen 4.363 op dezelfde datum vorig jaar (+13,7 procent). Uit de cijfers blijkt verder een grote diversiteit in nationaliteiten. 

Collegejaar Aantal studenten Aantal buitenlandse studenten % buitenlandse studenten 2013 22.559 4.185 19% 2014 23.051 4.363 19% 2015 24.066 4.962 21%

 

Internationalisering is een belangrijk thema voor de Erasmus Universiteit. Dat betekent niet alleen het aantrekken van buitenlandse studenten en onderzoekers, maar ook Nederlandse studenten die op uitwisseling naar een buitenlandse universiteit gaan en internationale samenwerking met andere universiteiten. Zo heeft de Erasmus Universiteit samenwerkingsovereenkomsten met vijftien Chinese universiteiten.

Het totaal aantal inschrijvingen (studenten kunnen zich voor meerdere opleiding tegelijk inschrijven) kwam voor het eerst boven de 25.000 uit, op 26.225. Dat is een toename van 5 procent ten opzichte van 2014.

Over de 1 oktober-telling 
Jaarlijks maakt elke universiteit op 1 oktober de balans op van het aantal studenten en inschrijvingen. De 1 oktober-telling is een momentopname; de cijfers kunnen nog iets wijzigen, omdat de registratie van studenten een doorlopend proces waarbij er correcties op het verleden toegepast worden.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen