Stine Jensen wordt bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie

Anna van Kooij / HUMAN

Vanaf 1 juni bekleedt filosoof en programmamaker Stine Jensen de functie van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Philosophy. Deze functie combineert zij met haar werk als publicist en programmamaker voor omroep HUMAN. 

Stine Jensen promoveerde in 2002 in Maastricht met een proefschrift over Waarom vrouwen van apen houden. In haar proefschrift zoekt ze naar de relatie tussen mensapen en mensen, niet alleen in de culturele verbeelding, maar ook in de hedendaagse primatologie, geïnspireerd door het werk van de vooraanstaande Amerikaanse filosoof Donna Haraway. Recentelijk won zij onder meer de Zilveren Griffel voor het kinderfilosofieboek Lieve Stine, weet jij het? Ook trok haar programma Dus ik ben (omroep HUMAN) veel aandacht. Bovendien was zij jarenlang werkzaam als universitair docent literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit.

Leeropdracht publieksfilosofie

Jensen zal onder meer via opiniebijdragen en televisieprogramma’s filosofische kennis (begrippen, denktradities, denkers) inzetten om standpunten te verdiepen of perspectieven te kantelen. Zij zal nadrukkelijk kiezen voor het publieke debat, waarin ze bruggen slaat tussen verschillende denktradities, zoals de oosterse en westerse filosofie. Kenmerkend voor de westerse filosofie is een scheiding van lichaam en geest, terwijl in het oosterse denken de verbinding met lichaamspraktijken juist veel aandacht krijgt.

Jensen: “Filosofie heeft een belangrijke taak te verrichten in het publieke domein, omdat het zowel speelse nieuwsgierigheid als ons onderzoekend denkvermogen activeert. In deze tijden van polarisatie is dat hard nodig. Denken betekent niet je standpunt bevestigd willen zien, denken is van mening durven veranderen.” 

Daarnaast zal Jensen bijdragen aan het onderwijs door actuele maatschappelijke vraagstukken, in het bachelor- en master-onderwijs. Identiteit is bijvoorbeeld een maatschappelijk concept dat filosofisch interessant te gebruiken en analyseren is. In haar onderzoek wil zij aandacht vragen voor de rol van verschillende denkculturen in het intellectuele debat. Daarnaast zal zij nader ingaan op de vraag hoe verschillend denktradities; universalisme, cultureel relativisme en het erfgoed van de Verlichting te duiden, niet alleen binnen de nationale, maar juist nadrukkelijk in Europese context.

Publieksfilosofie aan de Maas

Publieksfilosofie is een belangrijke filosofische praktijk met een lange geschiedenis en een groeiende urgentie. Nederlandse filosofen dragen in dialoog met experts en professionals uit verschillende disciplines en achtergronden, significant en zichtbaar bij aan het publieke debat en beleid.

De Rotterdamse filosofie heeft een sterke reputatie in dit opzicht. Collega’s zoals Marli Huijer (Denker des Vaderlands 2015-2017) en Henk Oosterling (winnaar van onder meer de Laurenspenning voor zijn verdiensten voor de stad Rotterdam), maar ook Jos de Mul, Awee Prins en Ger Groot, auteurs van veelgelezen boeken zoals Cyberspace Odyssee, Kunstmatig van Nature, De Geest uit de Fles en Uit Verveling, hebben de filosofie in het publieke domein een stem gegeven, en de samenleving in het academische domein. We zijn ontzettend verheugd dat met de aanstelling van Stine Jensen deze traditie voortgezet wordt en danken het Erasmus Trustfonds voor de mogelijkheid daartoe.

Meer informatie

De leerstoel Publieksfilosofie wordt mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.


Voor persverzoeken verwijzen we graag naar Eddie Adelmund, persvoorlichter, Erasmus School of Philosophy (Adelmund@esphil.eur.nl)

Voor persverzoeken inzake Jensens werkzaamheden bij HUMAN, Susanne Bodemeijer, susanne.bodemeijer@human.nl / pers@human.nl

Gerelateerde content

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen