Strategy 2024: 'Impact maken met de Rotterdamse mentaliteit' - Luuk Teeuwen

In de nieuwe missie staat het creëren van een positieve maatschappelijke impact centraal. Het Design Lab  ‘Maatschappelijke impact identiteit’ richt zich geheel op de manieren waarop de universiteit het beste maatschappelijke impact kan bereiken. Een van de leden van dat team is student Luuk Teeuwen, momenteel bezig met zijn zesde jaar van het dubbelprogramma in Economie en Recht.

Studenten betrekken bij impact

Luuk is een echte Rotterdammer en voelt zich betrokken bij de stad Rotterdam en de Erasmus Universiteit. ‘De dubbele studie Economie en Recht heeft me veel geleerd over de universiteit’, zegt Luuk. ‘Doordat je twee faculteiten van binnen ziet kan je vergelijken en zie je de plus- en minpunten van wat beide faculteiten doen op het gebied van maatschappelijke impact.’

Naast zijn studie was Luuk actief bij de studievereniging In Duplo: ‘Daar merk je dat je met studenten actief betrekken veel impact kan creëren. Zo worden er pro bono consulting projecten voor stichtingen en bedrijven in Rotterdam georganiseerd. Dit is een win-winsituatie, de studenten leren wat bij en de bedrijven halen er ook wat uit.’ Door de ervaringen die Luuk bij zijn studie en vereniging heeft opgedaan besloot hij mee te doen aan de vormgeving van Strategie 2024: ‘Ik wil graag aanmoedigen dat studenten worden betrokken bij de maatschappij en ik heb gezien op welke manier de universiteit de omgeving kan helpen.’

Impact van de EUR

De Erasmus Universiteit is al op verschillende manieren betrokken bij de samenleving: ‘Erasmus MC heeft natuurlijk veel impact op Rotterdam en Nederland en de universiteit zet ook zelf projecten op: zoals taalbuddies voor cursisten Nederlands en Lead Your Future [een beweging die de kansen van een nieuwe generatie jonge vrouwen wil vergroten, red.].’ Daarnaast wordt er impact bereikt door projecten en ideeën van studenten, zoals met verschillende duurzaamheidinitiatieven op de campus, legt Luuk uit.

In zijn Design Lab richt Luuk zich vooral op de mogelijkheden om impact een belangrijke rol te laten spelen in het onderwijs. ‘Sommige vakken bij Economie bijvoorbeeld zijn vrij abstract, maar er is altijd de mogelijkheid om een praktische invulling te geven aan de kennis die wordt opgedaan. Allereerst moeten studenten zich bewust zijn van de maatschappelijke problemen die er zijn, vervolgens kunnen er cases uit de praktijk worden aangepakt en moet de student bewust zijn hoe je als econoom kunt bijdragen om dit maatschappelijke probleem op te lossen.’ Luuk benadrukt het belang van impact te laten terugkomen in de vakken. ‘Dat elk vak bezig is met de vertaalslag maken naar de praktijk – en tools aanbieden om een maatschappelijke bijdrage te leveren.’

Een Rotterdamse mentaliteit

Impact maken past goed bij de Erasmus Universiteit, stelt Luuk. ‘De Rotterdamse mentaliteit van handen uit de mouwen zie je terug bij de studenten aan deze universiteit.’ En de studenten willen ook bijdragen. ‘De ondernemende identiteit waar de Erasmus Universiteit bekend om staat is juist goed in te zetten voor de maatschappij.’ De keuze om studenten te betrekken is dan ook de juiste: ‘De universiteit heeft er goed aan gedaan om studenten de mogelijkheid te geven zich aan te melden voor de Strategy Design Labs. In de labs kunnen de discussies ook wel eens heel wetenschappelijk worden, maar je kunt als student dan bijdragen om een stapje concreter te gaan door de rol van studenten centraler te stellen, hoe we bestaande initiatieven kunnen samenbrengen en hoe de universiteit deze initiatieven en de studenten het beste kunnen ondersteunen.’

Meer informatie

 

Voor meer informatie over Strategy 2024, bezoek onze website of stuur een e-mail strategy2024@eur.nl.