Student Matej Opatrný geeft interview voor Nationale Bank Tsjechië

Matej Opatrný, masterstudent gedragseconomie aan Erasmus School of Economics, werd door Czech National Bank (CNB) uitgenodigd om een interview te geven over zijn bachelorscriptie. In zijn scriptie, bestudeerde Matej de 'exchange rate commitment' van CNB en de effecten hiervan aan de hand van drie macroeconomische indicatoren - inflatie, BBP per hoofd en werkloosheid.

'De effecten op de werkloosheid waren het meest opvallend. Gemeten in aantal banen, hielp de exchange rate commitment bij het creëren van 100.000 banen. Het effect op het BBP per hoofd was ook relatief positief, maar werd deels beinvloed door een piek in Europese subsidies in 2014.'  Aldus Opatrný

Opatrný won met zijn scriptie recentelijk de 'Young Economist of the Year 2016' wedstrijd van de Czech Economic Society.

Meer informatie

Klik hier voor het interview met Engelse ondertiteling. 

Klik hier voor de IES working paper 'Quantifying the Effects of the CNB's Exchange Rate Commitment: A Synthetic Control Method Approach'

Hieronder leest u het Engelse transcript van het interview bij Czech National Bank

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen