Student Pedagogische Wetenschappen Kim Janse wint Unilever Research Prijs 2023

Onderzoek naar mentale gezondheid jongeren en rol van leef- en schoolomgeving

Kim Janse, Masterstudent Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht voor haar masterscriptie de rol van de leef-en schoolomgeving van psychische problemen bij jongeren. Hieruit blijkt dat de sociale omgeving van de school invloed heeft. Voor haar scriptie ontving zij donderdag 23 november in Wageningen de Unilever Research Prijs 2023.

De samenleving maakt zich steeds meer zorgen over de toename van psychische problemen bij jongeren. Via een interdisciplinaire aanpak onderzocht Kim de rol van twee oorzaken van mentale gezondheidsproblemen: wonen in een aandachtswijk en lagere steun van leraren en klasgenoten. Zij gebruikte daarvoor een grote dataset met meer dan 6000 Nederlandse jongeren. Hieruit bleek dat jongeren met minder ondersteuning op school meer psychische problemen hadden. Er bleek geen samenhang te zijn tussen het wonen in een aandachtswijk en psychische problemen. Dit lijkt te suggereren dat de sociale omgeving van de school belangrijk is. Dit betekent dat wanneer er maatregelen worden genomen en beleid wordt ontwikkeld om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren de schoolomgeving daarbij een belangrijk speerpunt zou moeten zijn.

Begeleider Dom Weinberg “Kims enthousiasme voor onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen was vanaf het begin duidelijk. Ze vond zelfstandig een nog weinig verkend onderzoeksterrein en dat is tekenend voor haar inzet. Kim raakte met een indrukwekkende snelheid ingebed in de literatuur en koos voor een ambitieus project waarvoor aanvullende gegevens nodig waren. Kim was de beste student van haar jaar, altijd goed voorbereid, een kritische en analytische denker en een rolmodel voor haar medestudenten.”

Kim rondt op dit moment haar master Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving van de opleiding Pedagogische Wetenschappen af met een stage waarbij het jeugdbeleid bij de lokale overheid centraal staat.  

Over Unilever Research Prize

De Unilever Research Prize is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan jonge onderzoekers, met als doel wetenschappelijk talent te ondersteunen en de relatie van Unilever met de Nederlandse academische wereld te laten zien. Studenten worden geselecteerd als het onderwerp van hun Masterthesis een belangrijke bijdrage levert aan een of meer van de 'Global Goals' (of Sustainable Development Goals). 2023 is het 67e jaar dat de Unilever Research Prize is georganiseerd.

Scriptie

The Effect of School Social Environment on the Relation Between Neighbourhood Deprivation and Mental Health Problems

1e begeleider: dr. Dom Weinberg en 2e lezer prof.dr. Nicole Lucassen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen